September 22, 2023
GMAT CR - Except/Least

GMAT CR - Except/Least

Xin chào mọi người, có 1 dạng câu hỏi CR dù không được liệt kê vào 10 dạng câu hỏi cơ bản nhưng cũng sẽ gặp được trong phần thi CR của kì thi GMAT. Dạng câu hỏi này chính là EXCEPT / LEAST và sự đặc biệt của nó nằm ở chỗ từ EXCEPT / LEAST (2 từ này thay thế được cho nhau) cần được kết hợp với các dạng câu hỏi cơ bản nói trên để cho ra câu hỏi hoàn chỉnh.

Table of Contents / Nội Dung Chính

Dạng câu hỏi GMAT CR – Except / Least

  • Each of following, if true, provides some support for the historians’ account described above EXCEPT (1)
  • Any of the following, if true, is a valid reason for bench-marking the performance of a company against companies with which it is not in competition RATHER that against competitors EXCEPT (2)
  • Which of following, if true, is LEAST helpful in strengthening the above argument? = Which of the following, if true, strengthens the argument EXCEPT (3)

 Như bạn thấy đấy, (1) + (3) chính là dạng câu hỏi SUPPORT hay STRENGTHEN kèm theo từ EXCEPT và (2) chính là dạng câu hỏi EXPLAIN hoặc cũng có thể coi là SUPPORT kèm theo từ EXCEPT. Vậy khi gặp dạng câu hỏi này ta nên Pre-think như thế nào?

Phương pháp giải

  • Task: WEAKEN EXCEPT, STRENGTHEN EXCEPT, EVALUATE EXCEPT, EXPLAIN EXCEPT, ASSUME EXCEPT, PARALLEL REASONING EXCEPT, …
  • Pre-think: FOUR statements will meet the criteria and ONE will NOT

Giả sử khi gặp dạng câu hỏi WEAKEN EXCEPT, ta cần Prethink như sau: Có 4 answer choices WEAKEN the argument và 1 answer choice NOT WEAKEN the argument. Và lựa chọn NOT WEAKEN chính là đáp án đúng mà ta phải chọn.

 Lưu ý, lựa chọn NOT WEAKEN có thể giữ 1 trong 2 khả năng là SUPPORT (opposite với WEAKEN) hoặc OFS (Out of scope / Irrelevant – Không liên quan hoặc không giúp SUPPORT hay WEAKEN main conclusion)

 Lỗi Pre-think hay gặp phải ở dạng này: 4 câu WEAKEN và 1 câu SUPPORT (vì nghĩ NOT WEAKEN thì phải là SUPPORT). Từ đó, các bạn thay vì chỉ ra được 4 câu WEAKEN và chọn đáp án còn lại thì lại chăm chú tìm 1 câu SUPPORT trong khi đáp án có thể đang được thiết kế theo kiểu OFS. Tức là, bạn sẽ không tìm được câu nào SUPPORT cả –> Bối rối và không tìm ra được đáp án đúng.

Bài tập thực hành

Ex: A sudden increase in the production of elephant ivory artifacts on the Mediterranean coast of North Africa occurred in the tenth century. Historians explain this increase as the result of an area opening up as a new source of ivory and argue on this basis that the important medieval trade between North Africa and East Africa began at this period.

Each of following, if true, provides some support for the historians’ account described above EXCEPT:

A. In East Africa gold coins from Mediterranean North Africa have been found at a tenth-century site but at no earlier sites.

B. The many surviving letters of pre-tenth-century North African merchants include no mention of business transactions involving East Africa.

C. Excavations in East Africa reveal a tenth-century change in architectural style to reflect North African patterns.

D. Documents from Mediterranean Europe and North Africa that date back earlier than the tenth century show knowledge of East African animals.

E. East African carvings in a style characteristic of the tenth century depict seagoing vessels very different from those used by local sailors but of a type common in the Mediterranean.

Explanation:

Bước 1: Đọc và phân tích Stimulus

Effect = Finding: elephant ivory artifacts Mediterranean coast of North Africa (fact)

Reason / Cause: new source of ivory and trade b/w Mediterranean / North Africa and East Africa (since 10th century)

Main Conclusion: trade b/w Mediterranean / North Africa and East Africa (since 10th century)

Bước 2: SUPPORT EXCEPT – ARCHAEOLOGY PATTERN

Key term: SUPPORT EXCEPT

Bước 3: Pre-think

4 câu SUPPORT MC (trade since 10th century) – Chỉ ra sự khác biệt giữa trước và sau 10th century để khẳng định since 10th century là có trade giữa 2 vùng, còn trước đó thì không có.

Chọn câu còn lại (WEAKEN or OFS)

Bước 4: Đọc, loại trừ và lựa chọn 1 đáp án đúng cuối cùng

A. In East Africa gold coins from Mediterranean North Africa have been found at a tenth-century site but at no earlier sites.

Ta biết gold coins của East Africa tìm thấy được ở North Africa ở 10th century site và không thể tìm thấy được ở các sites trước 10th century –> SUPPORT trade xảy ra từ 10th century

B. The many surviving letters of pre-tenth-century North African merchants include no mention of business transactions involving East Africa.

Trước 10th century, các lá thư của North African merchants không nhắc gì tới trade với East Africa –> Cho thấy trước 10th century không có trade giữa 2 vùng đang được quan tâm –> SUPPORT

C. Excavations in East Africa reveal a tenth-century change in architectural style to reflect North African patterns.

Tương tự câu A, phong cách kiến trúc ở East Africa thể hiện phong cách kiến trúc / kiểu của North African từ 10th century –> SUPPORT

D. Documents from Mediterranean Europe and North Africa that date back earlier than the tenth century show knowledge of East African animals.

Trước 10th century, các tài liệu từ North Africa đã có đề cập về động vật ở East African –> Trade có thể đã xảy ra trước 10th century –> NOT SUPPORT

E. East African carvings in a style characteristic of the tenth century depict seagoing vessels very different from those used by local sailors but of a type common in the Mediterranean.

Carvings của East Africa mô tả tàu đi biển có đặc điểm của tàu phổ biển ở North Africa từ 10th century –> SUPPORT

Vậy đáp án đúng là D (ta cần chọn câu khác biệt với 4 câu còn lại).

Mời các bạn cùng luyện tập dạng câu hỏi này TẠI ĐÂY

(Trong Gmatclub Question Bank, lọc dạng câu hỏi Except của OFFICIAL GUIDE hoặc của các PLATFORM chất lượng cao như KAPLAN, MANHATTAN, …)

Chúc các bạn tuần mới hiệu quả, an toàn và hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply