November 18, 2023
GMAT RC CHALLENGE P11

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 11 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 11/36: Correspondences were a method of thought and expression used originally in the Middle Ages to compare two different things on the basis of some perceived similarity in the order of their beings. …

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 11/36 nhé!

Đáp án Passage 11/36

Summary

Para 1: Define a concept and describe how it was used

Cụ thể:

  • Correspondences were a method of thought and expression used originally in the Middle Ages to compare two different things on the basis of some perceived similarity in the order of their beings.
 • Correspondences were used to make the world more comprehensible

–> Như vậy, correspondences là một phương pháp so sánh 2 thứ khác nhau trên cơ sở các điểm tương đồng về trật tự của chúng được dùng bởi Middle Ages để hiểu thế giới hơn.

Para 2: Contrast how people of two time periods used the concept in para 1

Cụ thể:

 • Although the Elizabethan correspondences were the same as the medieval, they served different parts of the mind.

 • it was becoming more difficult for Elizabethans to understand their world as part of a rigid, coherent order: the mathematical detail of correspondences became less apt

 • They made the imagination use details for its own ends; equivalences shaded off into resemblances.

–> Vậy cuối cùng ta có:

 • In the Middle Ages, correspondences were more mathematical/equivalent (tức medieval correspondences tuân thủ nghiêm ngặt các mô hình tương đương – equivalent hay có xu hướng áp dụng các qui tắc toán học một cách cứng nhắc)

 • In the Elizabethan time they were more metaphorical (tức thời kì Elizabethan, người ta không sử dụng correspondences theo kiểu cứng nhắc mà có xu hưởng hình tượng hóa hơn)

Para 3: Give an example of the contrast in para 2

Cụ thể:

 • Modern astronomers, hating the asteroids for being so many and so obstructive, have named them the vermin of the sky. This expression is no more than a metaphor with emotional content.

–> Modern astronomers = metaphor / emotional

 • To the Middle Ages this observation would have been a highly significant fact, a new piece of evidence for the unity of creation.

–> Medieval / middle Ages = fact / equivalent

 • The Elizabethans could take the matter both ways + 1st sentence: This Elizabethan hovering between equivalence and metaphor

–> Elizabethan time = both ways = equivalence + metaphor

Para 4: Explain the impact of the change (medieval –> Elizabethan) discussed in para 2

Cụ thể:

 • It was through their retention of the main points and their flexibility in interpreting the details that the Elizabethans were able to use these correspondences in their attempt to tame a bursting and pullulating world.
 • Even if they could not tame a new fact by fitting it into a rigid scheme, at least they could grasp it by finding that it was like something already familiar.

–> Vì linh hoạt giữa equivalence và metaphor nên người Elizabethan có thể sử dụng correspondences để hiểu được thế giới không ngừng thay đổi.

Main point: Explain how the concept of correspondences changed from the Middle Ages to the Elizabethan time, and to discuss the impact of that change.

Câu 1: The author implies that the purpose of medieval correspondences was to make the world more

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • Correspondences were used to make the world more comprehensible

Vậy đáp án đúng là E. comprehensible

Câu 2: With which of the following statements concerning the Elizabethan Age would the author be most likely to agree?

Prethink: Câu hỏi này trải dài từ Para 2 đến Para 4 nên dùng POE (loại trừ) để giải quyết:

A. Elizabethan knowledge about the world had outstripped the capacity of prevailing modes of thought to explain it. (Kiến thức của thời Elizabeth về thế giới đã vượt xa khả năng giải thích nó của các phương thức tư duy thịnh hành thời đó)

 • Ở para 2, ta có: it was becoming more difficult for Elizabethans to understand their world as part of a rigid, coherent order: the mathematical detail of correspondences (prevailing mode) became less apt
 • prevailing modes of thought ở đây chính là medieval correspondences

–> Giữ lại

B. Elizabethan knowledge had not developed to the point where it would require a scientific revolution to explain new facts.

 • Thông tin không nhắc trong bài –> Loại
 1. The Elizabethan Age was more interested in creating a scientific image of the world THAN in depicting the world poetically.
 • Thông tin so sánh nhưng trong bài không có đề cập –> Loại

D. The Elizabethan Age allowed knowledge about the world to develop gradually and was not surprised by new or strange information.

 • Bài đọc không đề cập liệu họ có ngạc nhiên bởi các thông tin mới hoặc lạ hay không? –> Loại

E. Elizabethans continued to think of the world in medieval ways despite the accumulation of new and strange information

 • Ở para 2, ta đã biết Elizabethans có thay đổi cách nghĩ của họ so với người ở thời kì medieval nên câu E nói sai thông tin được cung cấp –> Loại

Vậy đáp án đúng là A.

Câu 3: In comparison to modern metaphors, the author finds Elizabethan correspondences to be

Prethink: Xem lại phần tóm tắt, ở para 3, ta có:

 • Modern astronomers = metaphor / emotional / figurative (=(of words and phrases) used not with their basic meaning but with a more imaginative meaning – tạm hiểu là nghĩa bóng / hình tượng / ẩn dụ)
 • Medieval / middle Ages = fact / equivalent / thiên về realistic
 • Elizabethan time = both ways = equivalence + metaphor

–> Như vậy, Elizabethan so với modern astronomers sẽ less metaphor / emotional / figurative vì có sử dụng equivalent bên cạnh metaphor.

Vậy đáp án đúng là C. less figurative because they were felt to explain an objective relationship (ít mang nghĩa hình tương / bóng hơn vì chúng được cho là để giải thích một mối quan hệ khách quan / objective / fact)

Extra notes: Ta cũng xem qua các đáp án còn lại:

A. less realistic because they were based on abstract reasoning

 • phải là more realistic vì có sử dụng equivalent –> cần nhớ rõ ta đang so sánh Elizabethan correspodences và modern modern metaphors –> Loại

B. more elaborate because they were used only on formal occasions

 • thông tin không đề cập –> Loại

D. more closely attuned to the period in which they originated

 • thông tin không đề cập –> Loại

E. more precise because they were based on mathematical models

 • thông tin không đề cập –> Loại

Câu 4: The author implies medieval correspondences were more than mere figures of speech because they

Prethink: Câu hỏi này rất khó để prethink correct answer vì không có chính xác phrase “more than mere figures of speech” nhưng dù gì ta cũng biết là nên tìm một ưu điểm / ý nghĩa lớn lao của medieval correspondences đối với người thời kì này nếu muốn nói nó không phải chỉ đơn thuần là words / not serious.

Ta cần dùng POE như sau:

A. were laden with historical associations

B. were used in a wide variety of contexts

E. expressed what were thought to be figurative relationships between abstract qualities

Ta dễ dàng loại được A, B và E vì thông tin không nhắc trong bài. Bây giờ xét C và D:

C. enabled medieval people to grasp new ideas

 • Ở para 1, ta cũng có biết: . Correspondences were used to make the world more comprehensible nên câu C nói đúng đặc điểm của correspondences nhưng liệu nó có phải là một ý nghĩa lớn lao và giúp ta support ý gọi là “more than mere figures of speech” / “more than just words”. Thậm chí nếu correspondences were just words thì nó vẫn giúp learn new things –> Loại

D. enabled medieval thinkers to base their faith in an ordered universe on an endless accumulation of minutiae

 • Ở para 2, ta có: in contrast to medieval people, Elizabethans could not base their faith on the endless accumulation of minutiae. Từ đây ta biết medieval people có base their faith … và câu này có vẻ phù hợp hơn câu C.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply