April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE P13

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 13 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 13/36: As the economic role of multinational, global corporations expands, the international economic environment will be shaped increasingly not by governments or international institutions, but by the interaction between governments and global corporations, especially in the United States, Europe, and Japan …

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 13/36 nhé!

Đáp án Passage 13/36

Summary

Bài này chỉ có 1 paragraph duy nhất nên ta xem qua các ý chính được highlight như sau:

 • As the economic role of multinational, global corporations expands, the international economic environment will be shaped increasingly NOT by governments or international institutions, BUT by the interaction between governments and global corporations, especially in the United States, Europe, and Japan.
 • A significant factor in this shifting world economy is the trend toward regional trading blocs of nations, which has a potentially large effect on the evolution of the world trading system.

–> Tới đây, ta biết có 1 trend đang diễn ra liên quan đến regional trading blocs of nations

 • Two examples of this trend are the United States-Canada Free Trade Agreement (FTA) and Europe 1992, the move by the European Community (EC) to dismantle impediments to the free flow of goods, services, capital, and labor among member states by the end of 1992.

–> Tới đây ta được giới thiệu 2 ví dụ đại diện cho trend trên. Cụ thể:

 • However, although numerous political and economic factors were operative in launching the move to integrate the EC’s markets, concern about protectionism within the EC does not appear to have been a major consideration. This is in sharp contrast to the FTA; the overwhelming reason for that bilateral initiative was fear of increasing United States protectionism.

(Ta có sự khác biệt giữa 2 ví dụ FTA và EC 1992 về nguyên nhân xuất hiện chúng)

 • Nonetheless, although markedly different in origin and nature, both regional developments are highly significant in that they will foster integration in the two largest and richest markets of the world, as well as provoke questions about the future direction of the world trading system.

(Dù có sự khác biệt như trên nhưng cả 2 đều mang ý nghĩa quan trọng)

Main point: Introduce a trend and 2 examples of this trend to show its significance.

Câu 1: The primary purpose of the passage as a whole is to

Prethink: Mainpoint = Introduce a trend and 2 examples of this trend.

Vậy đáp án đúng là C. identify a trend and suggest its importance

Extra notes:

E. report a phenomenon and outline its probable future

 • Ở câu E, ta lưu ý kĩ tác giả không hề nói được probable future của trend là gì. Ta nhìn kĩ câu cuối của passage như sau: provoke questions about the future direction of the world trading system

(chỉ nói rằng đặt ra những câu hỏi về hướng đi trong tương lai của world trading system chứ không nói tương lai có thể là gì?)

Câu 2: According to the passage, all of the following are elements of the shifting world economy EXCEPT

Prethink: Ta được yêu cầu chọn ý không phải là đặc điểm của shifting world economy. Trong passage đoạn đầu, ta có:

 • As the economic role of multinational, global corporations expands, the international economic environment will be shaped increasingly NOT by governments or international institutions, BUT by the interaction between governments and global corporations, especially in the United States, Europe, and Japan.

Vậy đáp án đúng là B. an increase in interaction between national governments and international regulatory institutions

Extra notes: Ta xem thử các câu còn lại được đề cập ở đâu trong bài:

A. an alteration in the role played by governments

 • Trong bài ta có: but by the interaction between governments and global corporations, especially in the United States, Europe, and Japan

C. an increase in the formation of multinational trading alliances

 • Trong bài ta có:
  • the economic role of multinational, global corporations expands … the interaction between governments and global corporations, especially in the United States, Europe, and Japan.
  • A significant factor in this shifting world economy is the trend toward regional trading blocs of nations
 • the move by the European Community (EC) to dismantle impediments to the free flow of goods, services, capital, and labor among member states by the end of 1992.

D. an increase in integration in the two richest markets of the world

 • Trong bài ta có: both regional developments are highly significant in that they will foster integration in the two largest and richest markets of the world

E. a fear of increasing United States protectionism

 • Trong bài ta có: the overwhelming reason for that bilateral initiative was fear of increasing United States protectionism –> nhờ vậy mà FTA ra đời

Câu 3: The passage suggests which of the following about global corporations?

Prethink: Trong bài ta có:

 • As the economic role of multinational, global corporations expands, the international economic environment will be shaped increasingly not by governments or international institutions, …

Nhưng ta cũng không biết chắc đáp án sẽ ra như thế nào nên có thể nhìn qua tất cả các đáp án như sau:

A. Their continued growth depends on the existence of a fully integrated international market.

 • Not given

B. Their potential effect on the world market is a matter of ongoing concern to international institutions.

 • Not given

C. They will have to assume quasi-governmental functions if current economic trends continue –> Câu này muốn nói global corporations sẽ dần đảm nhận hầu hết các vai trò của chính phủ NHƯNG trong bài chỉ đề cập đến 2 bên tương tác chứ không nói global corporations sẽ thay thế chính phú: the interaction between governments and global corporations NÊN ta không thể kết luận như C được

D. They have provided a model of economic success for regional trading blocs.

 • Not given

E. Their influence on world economics will continue to increase.

 • Giống với prethink –> Vậy đáp án đúng là E

Câu 4: According to the passage, one similarity between the FTA and Europe 1992 is that they both

Prethink: Trong bài ta có:

 • Two examples of this trend are the United States-Canada Free Trade Agreement (FTA) and Europe 1992

–> cả 2 là ví dụ của trend

 • Nonetheless, although markedly different in origin and nature, both regional developments are highly significant in that they will foster integration in the two largest and richest markets of the world, as well as provoke questions about the future direction of the world trading system.

–> Cả 2 dù có sự khác biệt như trên nhưng cả đều mang ý nghĩa quan trọng vì foster something and provoke something …)

Vậy dáp án đúng là C. exemplify a trend toward regionalization of commercial markets

Câu 5: Which of the following can be inferred from the passage about the European Community prior to the adoption of the Europe 1992 program?

Prethink: Ta được hỏi trước EC 1992 thì European Community như thế nào? Trong bài ta có:

 • Two examples of this trend are the United States-Canada Free Trade Agreement (FTA) and Europe 1992, the move by the European Community (EC) to dismantle impediments to the free flow of goods, services, capital, and labor among member states by the end of 1992. However, although numerous political and economic factors were operative in launching the move to integrate the EC’s markets, concern about protectionism within the EC does not appear to have been a major consideration.

Vậy đáp án đúng là A. There were restrictions on commerce between the member nations

Extra notes: Để ý các lựa chọn còn lại hoặc là nói sai thông tin như câu B và C hoặc đề cập thông tin không được nhắc như câu D và E.

Câu 6: The author discusses the FTA and Europe 1992 most likely in order to

Prethink: Trong bài ta biết FTA và EC 1992 rõ ràng được đề cập như 2 ví dụ của trend regarding regional trading blocs of nations

Vậy đáp án đúng là C. provide contrasting examples of a trend that is influencing the world economy

Ở đây có nói contrasting examples là đúng như thông tin chi tiết trong bài:

 • This is in sharp contrast to the FTA; the overwhelming reason for that bilateral initiative was fear of increasing United States protectionism.

Câu 7: Which of the following best describes the organization of the passage?

Prethink: Theo phần Summary ta có: trend –> 2 examples cho thấy tầm quan trọng của trend

Vậy đáp án đúng là D. A phenomenon is identified and illustrations of this phenomenon offered.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé.

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply