April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE p15

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 15 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 15/36: It is an odd but indisputable fact that the seventeenth-century English women who are generally regarded as among the forerunners of modern feminism are almost all identified with the Royalist side in the conflict between Royalists and Parliamentarians known as the English Civil Wars.

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 15/36 nhé!

Đáp án Passage 15/36

Summary

Para 1: Introduces an odd fact, presents one explanation for this fact, and refutes this explanation

Cụ thể:

 • It is an odd but indisputable fact that the seventeenth-century English women who are generally regarded as among the forerunners of modern feminism are almost all identified with the Royalist side in the conflict between Royalists and Parliamentarians known as the English Civil Wars.
 • Royalist ideology is often associated with the radical patriarchalism of seventeenth century political theorist Robert Filmera patriarchalism that equates family and kingdom and asserts the divinely ordained absolute power of the king and, by analogy, of the male head of the household
 • historians have been understandably puzzled by the fact that Royalist women wrote the earliest extended criticisms of the absolute subordination of women in marriage and the earliest systematic assertions of women’s rational and moral equality with men.

–> The “odd fact”: the forerunners of modern feminism were Royalists, whose ideas were very patriarchal but wrote the earliest extended criticisms of the absolute subordination of women in marriage and the earliest systematic assertions of women’s rational and moral equality with men. (Puzzle ở đây là vì sao English women = forerunners of modern feminism hầu như là thuộc phe Royalists = được xem là ủng hộ tư tưởng gia trưởng nhưng là cũng là những người viết chỉ trích tư tưởng này và đòi quyền công bằng với nam giới)

 • Some historians have questioned the facile equation of Royalist ideology with Filmerian patriarchalism; and indeed, there may have been no consistent differences between Royalists and Parliamentarians on issues of family organization and women’s political rights, but in that case one would expect early feminists to be equally divided between the two sides.

–> The author presents and refutes one explanation for this fact. (Explanation: facile equation / no consistent differences b/w 2 phe. Refutation: Nếu như vậy thì early feminists nên thuộc cả 2 phe 50 : 50 chứ không như puzzle là hầu như thuộc phe Royalism)

Para 2: Presents and supports a scholar’s explanation for the odd fact from P1

Cụ thể:

 • Catherine Gallagher argues that Royalism engendered feminism because the ideology of absolute monarchy provided a transition to an ideology of the absolute self. (cách giải thích khác cho puzzle phía trên rằng chính Royalism sinh ra chủ nghĩa nữ quyền)
 • She cites the example of the notoriously eccentric author Margaret Cavendish (1626–1673), duchess of Newcastle. (Catherine Gallagher dùng work của Cavendish để ủng hộ cách giải thích của mình)

–> Catherine Gallagher uses the work of Margaret Cavendish to show how the ideology of the absolute monarch led to the ideology of the absolute self.

Main point: puzzle –> solve puzzle / explanation for puzzle

Câu 1: The passage implies that which of the following was a reason that the proportion of verdicts in favor of patentees began to increase in the 1830s?

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • Since Royalist ideology is often associated with the radical patriarchalism of seventeenth century political theorist Robert Filmer—a patriarchalism that equates family and kingdom and asserts the divinely ordained absolute power of the king and, by analogy, of the male head of the household—historians have been understandably puzzled by the fact that Royalist women wrote the earliest extended criticisms of the absolute subordination of women in marriage and the earliest systematic assertions of women’s rational and moral equality with men.

–> Như vậy, ta thấy có Since … (vì … ) nên hẳn là phần since … dùng để giải thích cho clause phía sau. Cụ thể, tác giả nhắc về Robert Filmer (giới thiệu việc Royalist ideology thường được xem là ủng hộ radical patriarchalism) để cho thấy rõ puzzle rằng vì sao Royalist women lại chỉ trích tư tưởng này)

Vậy đáp án đúng là D. highlight an apparent tension between Royalist ideology and the ideas of early feminists (nhấn mạnh sự khác biệt/căng thẳng rõ ràng giữa tư tưởng Royalist và tư tưởng của early feminists)

Extra notes:

B . qualify the claim that patriarchalism formed the basis of Royalist ideology

 • qualify = limit = làm giảm giá trị của phát biểu rằng patriarchalism formed the basis of Royalist ideology –> phần clause gắn với since không đi ngược chiều với claim này vì nó chỉ đơn thuần giải thích tư tưởng gia trưởng –> Loại

C . question the view that most early feminists were associated with the Royalist faction

 • Tương tự B, phần clause gắn với since không đi ngược chiều với quan điểm most early feminists were associated with the Royalist faction

Câu 2: The passage suggests which of the following about the seventeenth-century English women mentioned in line 2?

Prethink: Dựa theo ý chính para 1, ta có:

 • seventeenth-century English women who are generally regarded as among the forerunners of modern feminism are almost all identified with the Royalist side
 • Royalist ideology is often associated with the radical patriarchalism
 • Royalist women wrote the earliest extended criticisms of the absolute subordination of women in marriage and the earliest systematic assertions of women’s rational and moral equality with men
 • Phản đối lời giải thích cho odd fact: one would expect early feminists to be equally divided between the two sides

Nhờ ý cuối mà ta có đáp án đúng là E. Historians would be less puzzled if more of them were identified with the Parliamentarian side in the English Civil Wars. (Các nhà sử học sẽ bớt bối rối / khó hiểu hơn nếu nhiều người trong số họ được xác định thuộc phe phe Parliamentarian trong Nội chiến Anh)

Extra notes: POE

A . Their status as forerunners of modern feminism is not entirely justified.

 • Not given

B . They did not openly challenge the radical patriarchalism of Royalist Filmerian ideology.

 • Ở para 2, ta có Cavendish – một trong những phụ nữ đang được nhắc – công khai chỉ trích radical patriarchalism

C . Cavendish was the first among these women to criticize women’s subordination in marriage and assert women’s equality with men.

 • Not given

D . Their views on family organization and women’s political rights were diametrically opposed to those of both Royalist and Parliamentarian ideology.

 • Ta không rõ tư tưởng của phe Parliamentarian là gì nên không thể nói tư tưởng của những người phụ nữ được nhắc đối lập hoàn toàn với tư tưởng phe đó được.

Câu 3: The passage suggests that Margaret Cavendish’s decision to become an author was motivated, at least in part, by a desire to

Prethink: Ở para 2, ta có:

  • Cavendish claimed to be as ambitious as any woman could be, but knowing that as a woman she was excluded from the pursuit of power in the real world, she resolved to be mistress of her own world, the “immaterial world” that any person can create within her own mind—and, as a writer, on paper.
 • Cavendish insisted that she was a self-sufficient being within her mental empire, the center of her own subjective universe rather than a satellite orbiting a dominant male planet.

Vậy đáp án đúng là E. create a world over which she could exercise total control

Câu 4: The phrase “a satellite orbiting a dominant male planet” refers most directly to

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • Cavendish insisted that she was a self-sufficient being within her mental empire, the center of her own subjective universe rather than a satellite orbiting a dominant male planet. (Cavendish khẳng định rằng trong đế chế tưởng tượng của mình, cô là trung tâm của vũ trụ chủ quan của riêng cô chứ không phải là một vệ tinh quay quanh một hành tinh mà nam giới là người thống trị)

Như vậy, cô Cavendish viết để giải thoát khỏi thế giới thực tại nơi mà nam giới là kẻ thống trị.

Vậy đáp án đúng là D. the absolute subordination of women in a patriarchal society (sự phục tùng tuyệt đối của phụ nữ trong một xã hội phụ hệ – vốn là thế giới đời thực)

Câu 5: Which of the following, if true, would most clearly undermine Gallagher`s explanation of the link between Royalism and feminism?

Prethink: Trước tiên, ta cần hiểu lời giải thích của Gallagher về mối liên hệ giữa Royalism and feminism như sau ở para 2: (cũng lưu ý cô đã lấy work của Cavendish để làm ví dụ support cách giải thích này = Royalism sinh ra feminism)

 • Catherine Gallagher argues that Royalism engendered feminism because the ideology of absolute monarchy provided a transition to an ideology of the absolute self.

Correct answer = Royalism NOT ENGENDERED feminism.

POE:

A . Because of their privileged backgrounds, Royalist women were generally better educated than were their Parliamentarian counterparts.

 • Nhưng Royalism vẫn có thể sinh ra feminism –> Loại

B . Filmer himself had read some Cavendish’s early writings and was highly critical of her ideas.

 • Nhưng Royalism vẫn có thể sinh ra feminism, một mình Filmer có thể làm được những gì thì không có thông tin cụ thể ? –> Loại

C . Cavendish’s views were highly individual and were not shared by other Royalist women who wrote early feminist works.

 • Câu này ý nói quan điểm của Cavendish mà Gallagher lấy làm ví dụ để support explanation của mình hoàn toàn là tư tưởng cá nhân và không được chia sẻ rộng rãi –> WEAKEN explanation của Gallagher vì trường hợp Cavendish là ngoại lệ / khác thường không thể đại diện cho tất cả –> Đáp án đúng

D . The Royalist and Parliamentarian ideologies were largely in agreement on issues of family organization and women’s political rights.

 • Nhưng Royalism vẫn có thể sinh ra feminism –> Loại

E . The Royalist side included a sizable minority faction that was opposed to the more radical tendencies of Filmerian patriarchalism.

 • Royalism có vẻ sinh ra feminism –> Support –> Loại

Câu 6: The primary purpose of the passage is to:

Prethink: puzzle –> solve / explain puzzle

Vậy đáp án đúng là B. present one scholar’s explanation for a puzzling historical phenomenon

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices. 

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply