April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE p16

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 16 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 16/36: The discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole, coming well after the discovery of the red giant are among the most exciting developments in decades because they may be well present physicists with their greatest challenge since the failure of classical mechanics.

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 16/36 nhé!

Đáp án Passage 16/36

Summary

Para 1: Introduce “physicist’s greatest challenge since the failure of classical mechanics” + formation of white dwarfs and neutron stars

Cụ thể:

 • The discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole, coming well after the discovery of the red giant are among the most exciting developments in decades because they may be well present physicists with their greatest challenge since the failure of classical mechanics.
 • If the initial star had mass of less than 1.4 solar masses (1.4 times the mass of our sun), the process ceases at the density of 1,000 tons per cubic inch, and the star becomes the white dwarf. (Quá trình hình thành white dwarf)
 • However, if the star was originally more massive, the white dwarf plasma can’t resist the gravitational pressures, and in rapid collapse, all nuclei of the star are converted to a gas of free neutrons. Gravitational attraction compresses this neutron gas rapidly until a density of 10 tons per cubic inch is reached; at this point the strong nuclear force resists further contraction. If the mass of the star was between 1.4 and a few solar masses, the process stops here, and we have a neutron star. (Quá trình hình thành neutron star)
Para 2: Formation of black holes

Cụ thể:

 • But if the original star was more massive than a few solar masses, even the strong nuclear forces cannot resist the gravitational crunch. The neutrons are forced into one another to form heavier hadrons and these in turn coalesce to form heavier entities, of which we as yet know nothing.
 • At this point, a complete collapse of the stellar mass occurs; existing theories predict a collapse to infinite density and infinitely small dimensions. Well before this, however, the surface gravitational force would become so strong that no signal could ever leave the star – any photon emitted would fall back under gravitational attraction – and the star would become black hole in space.
Para 3: The currently accepted theories about black holes present a challenge to scientists (support argument in P1)

Cụ thể:

 • This gravitational collapse poses a fundamental challenge to physics. When the most widely accepted theories predict such improbable things as infinite density and infinitely small dimensions, it simply means that we are missing some vital insight.
 • This last happened in physics in the 1930’s, when we faced the fundamental paradox concerning atomic structure. (So sánh với trường hợp atomic structure)
 • It may well be that an equivalent advance awaits us in investigating the theoretical problems presented by the phenomenon of gravitational collapse.

Main point: The discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole show that physicists are facing a major challenge

Câu 1: The primary purpose of the passage is to

Prethink: Main point: The discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole show that physicists are facing a major challenge

Vậy đáp án đúng là D. explain how the collapse of stars challenges accepted theories of physics. (Lưu ý, ta có câu đầu đoạn 3: This gravitational collapse poses a fundamental challenge to physics)

Extra notes:

B . explain the origins of black holes, neutron stars, and white dwarfs.

 • Thể hiện một phần nội dung bài đọc dùng để support nội dung chính là các nhà vật lí học đang đối mặt với một thách thức.

Câu 2: According to the passage, in the final stages of its development our own sun is likely to take the form of a

Prethink: Ở para 1 và para 2, ta có 3 trường hợp như sau:

 • the initial star had mass of less than 1.4 solar masses (1.4 times the mass of our sun) –> white dwarf
 • the mass of the star was between 1.4 and a few solar masses –> neutron star
 • the original star was more massive than a few solar masses –> black hole

Như vậy, our own sun sẽ thuộc trường hợp đầu tiên (<1.4 solar masses; cụ thể là = 1 solar masses = 1 the mass of the sun) nên cuối cùng our own sun sẽ biến thành white dwarf.

Vậy đáp án đúng là A. white dwarf

Câu 3: According to the passage, an imbalance arises between nuclear radiation pressure and gravitational force in stars because

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • In the life cycle of the star, after all of the hydrogen and helium fuel has been burned, the delicate balance between the outer nuclear radiation pressure and the stable gravitational force becomes disturbed and slow contraction begins.
 • However, if the star was originally more massive, the white dwarf plasma can’t resist the gravitational pressures, and in rapid collapse (ngụ ý radiation pressure giảm)

Vậy đáp án là C. radiation pressure decreases when a star’s fuel has been consumed

Câu 4: The author asserts that the discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole are significant because these discoveries (Câu hỏi muốn nhắc đến nội dung chính của cả bài)

Prethink: Câu đầu tiên của para 1, ta có:

 • The discoveries of the white dwarf, the neutron star, and the black hole, coming well after the discovery of the red giant are among the most exciting developments in decades BECAUSE they may be well present physicists with their greatest challenge since the failure of classical mechanics.

Vậy đáp án đúng là B. pose the most comprehensive and fundamental problem faced by physicists in decades

Câu 5: The passage contains information that answers which of the following questions?

Prethink: Đối với câu hỏi này, ta cần đọc từng câu hỏi I, II và III rồi mới xác định xem liệu có thông tin nào trong passage có thể trả lời được?

 1. What is the density limit of the gravitational collapse of neutron stars?

Ở para 1, ta có: Gravitational attraction compresses this neutron gas rapidly until a density of 10 tons per cubic inch is reached; at this point the strong nuclear force resists further contraction. If the mass of the star was between 1.4 and a few solar masses, the process stops here, and we have a neutron star –> Ta trả lời được câu I

 1. At what point in its life cycle does a star begin to contract?

Ở para 1, ta có: In the life cycle of the star, after all of the hydrogen and helium fuel has been burned, the delicate balance between the outer nuclear radiation pressure and the stable gravitational force becomes disturbed and slow contraction begins –> Ta trả lời được câu II

III . What resists the gravitational collapse of a star?

Ở para 1, ta có: the white dwarf plasma can’t resist the gravitational pressures …. + Gravitational attraction compresses this neutron gas rapidly until a density of 10 tons per cubic inch is reached; at this point the strong nuclear force resists further contraction –> Ta trả lời được câu III

Vậy đáp án đúng là E. I, II, and III

Câu 6: The author introduces the discussion of the paradox concerning atomic structures (in highlighted text) in order to

Prethink: Đây là dạng function nên ưu tiên khả năng nhắc một thứ gì đó để support, explain, examplify, hay weaken một ý lớn khác.

Theo summary, ta đã biết, tác giả nhắc paradox concerning atomic structures để so sánh (có sự tương tự) với challenge hiện tại mà các nhà vật lí đang đối mặt.

Cụ thể: Ở para 3, ta có:

 • This gravitational collapse poses a fundamental challenge to physics. When the most widely accepted theories predict such improbable things as infinite density and infinitely small dimensions, it simply means that we are missing some vital insight.

–> Tác giả đưa ra quan điểm in đậm trên rồi dùng trường hợp của atomic structures để so sánh và làm rõ ý này.

Vậy đáp án đúng là C. Demonstrate by analogy that a vital insight in astrophysics is missing

Câu 6: The author introduces the discussion of the paradox concerning atomic structures (in highlighted text) in order to

Prethink: Đây là dạng function nên ưu tiên khả năng nhắc một thứ gì đó để support, explain, examplify, hay weaken một ý lớn khác.

Theo summary, ta đã biết, tác giả nhắc paradox concerning atomic structures để so sánh (có sự tương tự) với challenge hiện tại mà các nhà vật lí đang đối mặt.

Cụ thể: Ở para 3, ta có:

 • This gravitational collapse poses a fundamental challenge to physics. When the most widely accepted theories predict such improbable things as infinite density and infinitely small dimensions, it simply means that we are missing some vital insight.

–> Tác giả đưa ra quan điểm in đậm trên rồi dùng trường hợp của atomic structures để so sánh và làm rõ ý này.

Vậy đáp án đúng là C. Demonstrate by analogy that a vital insight in astrophysics is missing

Câu 7: According to the passage, paradoxes are USEFUL in a scientific investigation because they

Prethink: Đối với câu này, ta cần xem lại ý lớn của bài. Ta biết rằng paradoxes (trường hợp gravitational collapse và cả atomic structures) giúp ta thấy được accepted theories có vấn đề và các nhà vật lí cần giải quyết như para 1 và 3 có đề cập:

 • it simply means that we are missing some vital insight.
 • … the most exciting developments in decades because they may be well present physicists with their greatest challenge …

Vậy đáp án đúng là D. call attention to inadequacies of existing theory

Extra notes:

A . point to the likelihood of impending discoveries

 • Ta có biết ở para 3 rằng: Studies centered around this paradox led to the development of quantum mechanics. It may well be that an equivalent advance awaits us …

nhưng việc tìm ra một chân trời mới, phát hiện mới như trường hợp của atomic structures không phải là luôn chắc chắn NÊN không thể nói nhiều khả năng phát hiện được thông tin mới (lại còn sắp xảy ra) là lí do paradoxes hữu ích cho scientific investigation được. Câu D sẽ tốt hơn câu A.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices. 

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply