April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE P20

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 20 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 20/36: Most attempts by physicists to send particles faster than the speed of light involve a remarkable phenomenon called quantum tunneling, in which particles travel through solid barriers that appear to be impenetrable…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 20/36 nhé!

Đáp án Passage 20/36

Summary

Mặc dù bài đọc này không chia thành các đoạn nhỏ nhưng dựa vào ý ta vẫn có thể tách thành 3 đoạn nhỏ như sau:

 • Most attempts by physicists to send particles faster than the speed of light involve a remarkable phenomenon called quantum tunneling, in which particles travel through solid barriers that appear to be impenetrable. If you throw a ball at a wall, you expect it to bounce back, not to pass straight through it. Yet subatomic particles perform the equivalent feat. Quantum theory says that there is a distinct, albeit small, probability that such a particle will tunnel its way through a barrier; the probability declines exponentially as the thickness of the barrier increases.

–> Introduce the concept of quantum tunneling

 • Though the extreme rapidity of quantum tunneling was noted as early as 1932, not until 1955 was it hypothesized—by Wigner and Eisenbud—that tunneling particles sometimes travel faster than light. Their grounds were calculations that suggested that the time it takes a particle to tunnel through a barrier increases with the thickness of the barrier until tunneling time reaches a maximum; beyond that maximum, tunneling time stays the same regardless of barrier thickness. This would imply that once maximum tunneling time is reached, tunneling speed will increase without limit as barrier thickness increases.

–> Explain the hypothesis that tunneling particles sometimes travel faster than light

 • Several recent experiments have supported this hypothesis that tunneling particles sometimes reach superluminal speed. According to measurements performed by Raymond Chiao and colleagues, for example, photons can pass through an optical filter at 1.7 times the speed of light.

–> Cite experimental evidence supporting the hypothesis introduced in section 2.

Main point: Introduce a hypothesis and support it.

Câu 1: The author of the passage mentions calculations about tunneling time and barrier thickness in order to

Prethink: Ở đoạn 2 theo phần chia nhỏ ở summary, ta có:

 • Though the extreme rapidity of quantum tunneling was noted as early as 1932, not until 1955 was it hypothesized—by Wigner and Eisenbud—that tunneling particles sometimes travel faster than light. Their grounds were calculations that suggested that the time it takes a particle to tunnel through a barrier increases with the thickness of the barrier until tunneling time reaches a maximum …

Như vậy, phần in đậm được hỏi là GROUND / cơ sở của hypothesis của Wigner and Eisenbud.

Vậy đáp án đúng là E. explain the basis for Winger and Eisenbud’s hypothesis

Câu 2: The passage implies that if tunneling time reached no maximum in increasing with barrier thickness, then

Prethink: Cũng ở para 2, ta có:

 • the time it takes a particle to tunnel through a barrier increases with the thickness of the barrier until tunneling time reaches a maximum; beyond that maximum, tunneling time stays the same regardless of barrier thickness. (thời gian để particle đi qua một vật cản tăng tỉ lệ thuận với độ dày của vật cản cho tới khi time này đạt mức max nào đó thì time không tăng nữa dù thickness của barrier tiếp tục tăng)
 • This would imply that once maximum tunneling time is reached, tunneling speed will increase without limit as barrier thickness increases. (một khi time đạt max rồi thì speed tăng rất nhiều (không có giới hạn) nếu thickness của barrier tăng vì lúc này time không đổi nữa mà quãng đường lại tăng)

Tuy nhiên, cần để ý câu hỏi muốn biết rằng nếu như time không đạt max khi thickness của barrier tăng thì chuyện gì xảy ra? Vậy từ ý thứ 2 trên đây ta sẽ biết được tunneling speed will NOT increase without limit as barrier thickness increases

Vậy đáp án đúng là D. Tunneling speed would not be expected to increase without limit

Câu 3: Which of the following statements about the earliest scientific investigators of quantum tunneling can be inferred from the passage?

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • Though the extreme rapidity of quantum tunneling was noted as early as 1932, not until 1955 was it hypothesized—by Wigner and Eisenbud—that tunneling particles sometimes travel faster than light. (tức mãi đến 1955 mới có hypothesis ở đây)

Như vậy, earliest scientific investigators of quantum tunneling hẳn đã không giả định rằng tunneling particles sometimes travel faster than light.

Vậy đáp án đúng là C. They did not suppose that tunneling particles could travel faster than light.

Extra notes:

A . They found it difficult to increase barrier thickness continually.

 • Thông tin không nhắc trong bài –> Loại

B . They anticipated the later results of Chiao and his colleagues.

 • Thông tin không nhắc trong bài –> Loại

D . They were unable to observe instances of successful tunneling.

 • Cũng có thể có nhưng không giả định được về tốc độ của particle so với tốc độ ánh sáng. Thông tin không nhắc trong bài –> Loại

E . They made use of photons to study the phenomenon of tunneling.

 • Thông tin không nhắc trong bài –> Loại

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply