November 19, 2023
gmat rc challenge p24

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 24 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 24/36: Over the last 150 years, large stretches of salmon habitat have been eliminated by human activity: mining, livestock grazing, timber harvesting, and agriculture as well as recreational and urban development…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 24/36 nhé!

Summary

Para 1: Environmental degradation due to human activity can cause salmon habitat loss and reduction in genetic diversity

Cụ thể:

 • Over the last 150 years, large stretches of salmon habitat have been eliminated by human activity: mining, livestock grazing, timber harvesting, and agriculture as well as recreational and urban development.
 • The numerical effect is obvious: there are fewer salmon in degraded regions than in pristine ones; however, habitat loss also has the potential to reduce genetic diversity. This is most evident in cases where it results in the extinction of entire salmon populations. Indeed, most analysts believe that some kind of environmental degradation underlies the demise of many extinct salmon populations. Although some rivers have been recolonized, the unique genes of the original populations have been lost.
Para 2: Large scale disturbances in one locale impact another

Large-scale disturbances in one locale also have the potential to alter the genetic structure of populations in neighboring areas, even if those areas have pristine habitats. Why? Although the homing instinct of salmon to their natal stream is strong, a fraction of the fish returning from the sea (rarely more than 15 percent) stray and spawn in nearby streams.

 • Low levels of straying are crucial, since the process provides a source of novel genes and a mechanism by which a location can be repopulated should the fish there disappear.
 • Yet high rates of straying can be problematic because misdirected fish may interbreed with the existing stock to such a degree that any local adaptations that are present become diluted.

Straying rates remain relatively low when environmental conditions are stable, but can increase dramatically when streams suffer severe disturbance. The 1980 volcanic eruption of Mount Saint Helens, for example, sent mud and debris into several tributaries of the Columbia River. For the next couple of years, steelhead trout (a species included among the salmonids) returning from the sea to spawn were forced to find alternative streams. As a consequence, their rates of straying, initially 16 percent, rose to more than 40 percent overall.

Para 3: Disturbances caused by humans really have effects on gene flow

Cụ thể:

 • Although no one has quantified changes in the rate of straying as a result of the disturbances caused by humans, there is no reason to suspect that the effect would be qualitatively different than what was seen in the aftermath of the Mount Saint Helens eruption.
 • Such a dramatic increase in straying from damaged areas to more pristine streams results in substantial gene flow, which can in turn lower the overall fitness of subsequent generations.

Main point: Disturbances caused by humans have effects on gene flow of salmon populations

Câu 1: The primary purpose of the passage is to

Prethink: Main point = Disturbances caused by humans have effects on gene flow of salmon populations

Vậy đáp án đúng là E. describe how environmental degradation can cause changes in salmon populations that extend beyond a numerical reduction (cụ thể là reduction in genetic diversity)

Extra notes:

A . argue against a conventional explanation for the extinction of certain salmon populations and suggest an alternative

 • Không có thông tin về một cách giải thích truyền thống cho sự tuyệt chủng cá hồi –> Loại

B . correct a common misunderstanding about the behavior of salmon in response to environmental degradation caused by human activity

 • Không có thông tin gì về việc hiểu sai hành vi của các hồi trong môi trường bị suy thoái –> Loại

C . compare the effects of human activity on salmon populations with the effects of natural disturbances on salmon populations

 • Ý nhỏ ở para 3 để support main point –> Loại

D . differentiate the particular effects of various human activities on salmon habitats

 • Không có thông tin này –> Loại

Câu 2: It can be inferred from the passage that the occasional failure of some salmon to return to their natal streams in order to spawn provides a mechanism by which

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • Low levels of straying are crucial, since the process provides a source of novel genes and a mechanism by which a location can be repopulated should the fish there disappear.

–> Như vậy, việc thỉnh thoảng cá hồi không về đúng dòng suối ban đầu A mà nó ở để đẻ trứng đã tạo ra cơ hội cho một dòng suối khác B cũng có cá hồi tới sinh sống nếu dòng suối B này vì lí do gì đó đã bị tuyệt chủng loài cá hồi.

Vậy đáp án đúng là D. an environmentally degraded stream could be recolonized by new salmon populations should the stream recover (dòng suối với điều kiện sống suy thoái vẫn có thể có cá hồi mới tới sinh sống khi dòng suối này phục hồi)

Câu 3: According to the passage, human activity has had which of the following effects on salmon populations?

Prethink: Ở para 1 và para 3, ta có:

 • The numerical effect is obvious: there are fewer salmon in degraded regions than in pristine ones; however, habitat loss also has the potential to reduce genetic diversity.
 • Such a dramatic increase in straying from damaged areas to more pristine streams results in substantial gene flow, which can in turn lower the overall fitness of subsequent generations.

Vậy đáp án đúng là B. A decline in the number of salmon in some rivers (theo ý ở para 1: fewer salmon in degraded regions than in pristine ones)

Câu 4: The author mentions the “aftermath of the Mount Saint Helens eruption” most likely in order to

Prethink: Ở para 3, ta có:

 • Although no one has quantified changes in the rate of straying as a result of the disturbances caused by humans, there is no reason to suspect that the effect would be qualitatively different than what was seen in the aftermath of the Mount Saint Helens eruption.

Như vậy, tác giả đề cập aftermath of the Mount Saint Helens eruption để ám chỉ rằng disturbances caused by humans cũng có những effects xấu đến gene flow.

Vậy đáp án đúng là C. provide a standard of comparison against which the impact of human activity on the gene flow among salmon populations should be measured

Extra notes:

B . indicate the extent to which the disturbance of salmon habitat by human activity in one stream might affect the genetic structure of salmon populations elsewhere

 • Vấn đề của câu này nằm ở chỗ nói về mức độ ảnh hưởng của natural disturbances và disturbances caused by human tới gene flow trong khi ta không thể khẳng định được mức độ ảnh hưởng hai bên có ngang nhau hay như thế nào? –> Loại

Câu 5: The author’s argument that increased straying can “lower the overall fitness of subsequent generations” (see hightlited text) is based on which of the following assumptions?

Prethink: Ở para 2 và 3, ta có:

 • Yet high rates of straying can be problematic because misdirected fish may interbreed with the existing stock to such a degree that any local adaptations that are present become diluted.

(Ở đây, bạn cần hiểu: cá hồi ở nơi B đã có những đặc điểm thích ứng với môi trường nới B. Nếu cá hồi ở nơi A lạc qua nơi B quá nhiều thì việc giao phối sẽ ngày càng làm mất đi những đặc điểm thích nghi với nơi B của cả đàn cá hồi)

 • Such a dramatic increase in straying from damaged areas to more pristine streams results in substantial gene flow, which can in turn lower the overall fitness of subsequent generations.

(Theo cơ chế nói trên, thế hệ cá hồi đời sau hẳn sẽ ít dần những đặc điểm thích nghi với môi trường B)

Task: ASSUMPTION

 • Ta cần tìm thông tin có ảnh hưởng đến việc “lower the overall fitness of subsequent generations” (giảm khả năng thích ứng môi trường của các thế hệ cá hồi sau) và sử dụng Negation technique khi cần thiết.

Ở đây ta lần lượt đi qua từng đáp án như sau:

A . A disturbance of salmonid spawning streams caused by human activity could increase the straying rate of affected salmonid populations as much as the aftermath of the Mount Saint Helens eruption did.

–> Negate: as much as –> NOT as much as

–> Conclusion vẫn đúng vì chỉ cần có lower là được chứ sức ảnh hưởng không nhất thiết phải bằng với trường hợp eruption nói trên –> Loại

B . In the streams in which the straying salmonids spawn, these straying salmonids would amount to no more than 40 percent of the total spawning population

–> Thông tin không liên quan, cũng không biết đây là nhiều hay ít nhưng nếu negate sẽ dẫn tới hơn 40% dân số là straying salmonids thì conclusion lại càng đúng –> Loại

C . Salmonids in some streams benefit from particular local adaptions.

–> Negate: benefit –> DO NOT benefit

–> Như vậy, các đặc điểm thích nghi vốn không mang lại lợi ích gì (the overall fitness) cho cá hồi nên dù có giao phối với cá hồi ở nơi khác tới thì sinh ra đàn con cũng không hề LOWER the overall fitness (vốn dĩ ban đầu đã chẳng có cái fitness này rồi)

–> Conclusion weakened –> Giữ lại

D . Nonenvironmental factors have no effect on salmonid straying rates.

–> Negate: no effect –> HAVE effect

–> Thông tin không liên quan –> Conclusion vẫn đúng như thường –> Loại

E . At least some of the streams in which straying salmonids would spawn are pristine, affected by neither natural nor artificial disturbances.

–> Negate: At least some –> None (không có con suối nào mà không bị ảnh hưởng bởi natural hay artifical disturbances)

–> Thông tin không có gì mới –> Conclusion vẫn đúng –> Loại

Vậy đáp án đúng là C. Salmonids in some streams benefit from particular local adaptions.

Câu 6: Which of the following does the author mention as support for the view that environmental disturbances caused by human activity could increase straying rates?

Prethink: Ta cần tìm một info mà tác giả đã đề cập để ủng hộ quan điểm trên. Ở para 3, ta có:

 • Although no one has quantified changes in the rate of straying as a result of the disturbances caused by humans, there is no reason to suspect that the effect would be qualitatively different than what was seen in the aftermath of the Mount Saint Helens eruption.

Ta cần hiểu đúng câu này là:

 • Có người nghi ngờ rằng effect do người và do eruption là khác nhau. Tuy nhiên không hề có lí do nào để phải làm điều này / nghi ngờ như vậy. Tức là effect do người và do eruption là tương tự nhau. (đọc nốt đoạn sau bạn cũng sẽ thấy rõ điều đó)

Vậy đáp án đúng là E. The absence of any reason for believing that disturbances brought about by human activity would differ in their effects from comparable disturbances brought about by natural causes.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé.

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply