November 19, 2023
gmat rc challenge p27

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 27 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 27/36: Recent feminist scholarship concerning the United States in the 1920’s challenges earlier interpretations that assessed the twenties in terms of the unkept “promises” of the women’s suffrage movement.

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 27/36 nhé!

Đáp án Passage 27/36

Summary

Para 1: Recent Feminist Scholarship challenges traditional view

Cụ thể:

 • Recent feminist scholarship concerning the United States in the 1920’s challenges earlier interpretations that assessed the twenties in terms of the unkept “promises” of the women’s suffrage movement.
 • This new scholarship disputes the long-held view that because a women’s voting bloc did not materialize after women gained the right to vote in 1920, suffrage failed to produce long-term political gains for women.
 • These feminist scholars also challenge the old view that pronounced suffrage a failure for not delivering on the promise that the women’s vote would bring about moral, corruption-free governance.
 • Asked whether women’s suffrage was a failure, these scholars cite the words of turn-of-the-century social reformer Jane Addams, “Why don’t you ask if suffrage in general is failing?”

–> Ở đây, ta có thể thấy rằng Recent Feminist Scholarship nghĩ rằng quan điểm cũ cho rằng women’s suffrage was a failure là không hợp lí.

Para 2: Recent Feminist Scholarship’s overall view on the ’20s decade in terms of legislative gains for women

Cụ thể:

 • In some ways, however, these scholars still present the 1920’s as a period of decline. After suffrage, they argue, the feminist movement lost its cohesiveness, and gender consciousness waned. After the mid-1920’s, few successes could be claimed by feminist reformers: little could be seen in the way of legislative victories.

–> Dù challenge quan điểm cũ như ở para 1 thì Recent Feminist Scholarship vẫn nghĩ 1920’s là a period of decline (vẫn có điểm giống quan điểm cũ)

Para 3: The author’s overall view is presented and focuses on how women gained autonomy (different with Recent Feminist Scholarship’s overall view)

Cụ thể:

 • During this decade, however, there was intense activism aimed at achieving increased autonomy for women, broadening the spheres within which they lived their daily lives. Women’s organizations worked to establish opportunities for women: they strove to secure for women the full entitlements of citizenship, including the right to hold office and the right to serve on juries.

–> Ngược với para 2, tác giả nghĩ phần decline đó không hẳn là quá nhiều / tiêu cực, thời kì này vẫn có những thành tựu nhất định / vẫn có mặt tích cực

Main point: Recent Feminist Scholarship challenges traditional view and author’s different view

Câu 1: The passage is primarily concerned with

Prethink: Main point: Recent Feminist Scholarship challenges traditional view and author’s different view

Vậy đáp án đúng là C. discussing recent scholarship concerning the achievements of women’s suffrage during the 1920’s and presenting an alternative view of those achievements (quan điểm của tác giả)

Extra notes:

 1. outlining recent findings concerning events leading to suffrage for women in the 1920’s and presenting a challenge to those findings
 • Ta không có thông tin về recent findings và tác giả cũng không challenge các findings này –> Loại

Câu 2: It can be inferred that the author of the passage disagrees with the “new scholarship” mentioned in lines 6-7 regarding the

Prethink: Dù chỉ nhắc đến lines 6-7 nhưng ta cần hiểu được ý của “new scholarship” và tác giả thì mới biết được tác giả không đồng ý với “new scholarship” về vấn đề gì?

Ở para 2, ta có quan điểm của new scholarship:

 • these scholars still present the 1920’s as a period of decline.

Ở para 3, ta có quan điểm khác của tác giả về decline này (lưu ý từ “however”)

 • During this decade, however, there was intense activism aimed at achieving increased autonomy for women

–> Như vậy, tác giả có vẻ không đồng ý về mức decline mà new scholarship nghĩ.

Cũng lưu ý, quan điểm của “new scholarship” ở lines 6-7 không hề bị phản đối bởi tác giả (This new scholarship disputes the long-held view that because a women’s voting bloc did not materialize after women gained the right to vote in 1920, suffrage failed to produce long-term political gains for women.) Bởi vậy, ta cần hiểu rõ cấu trúc bài đọc để biết prethink ở đâu.

Vậy đáp án đúng là C. degree to which the 1920’s represented a period of decline for the feminist movement.

Câu 3: The purpose of the second paragraph of the passage is to

Prethink: Ý chính para 2 = Recent Feminist Scholarship’s overall view on the ’20s decade in terms of legislative gains for women

Vậy đáp án đúng là D. explain a view held by feminist scholars.

Câu 4: It can be inferred from the passage that recent scholars cite the words of Jane Addams primarily in order to

Prethink: Ở para 1, ta có:

  • These feminist scholars also challenge the old view that pronounced suffrage a failure for not delivering on the promise that the women’s vote would bring about moral, corruption-free governance.
 • Asked whether women’s suffrage was a failure, these scholars cite the words of turn-of-the-century social reformer Jane Addams, “Why don’t you ask if suffrage in general is failing?”

–> Như vậy:

 • Trước tiên, feminist scholars không đồng ý với quan điểm cũ vốn cho rằng women’s suffrage was a failure.
 • Sau đó, feminist scholars dẫn lòi của Jane Addams “Why don’t you ask if suffrage in general is failing?” để củng cố lại việc quan điểm cũ nhắc ở trên là không đúng? Nhẽ ra phải hỏi bản thân suffrage (quyền bầu cử).

Vậy đáp án đúng là E. suggest that the old view of women’s suffrage was inappropriate.

Câu 5: It can be inferred that the analyses of the author of the passage and the scholars mentioned in lines 20–23 differ with regard to which of the following?

Prethink: Như đã phân tích, ở para 2 và 3 ta cũng thấy được para 2 theo hướng tiêu cực về thành tựu của phụ nữ còn para 3 theo hướng tích cực hơn.

Vậy đáp án đúng là A. The criteria they use to evaluate the success of the feminist movement during the 1920s

Extra notes: Dùng POE cho các câu khác như sau:

B . Their interpretations of the “promises” of the suffragist movement

 • Nên nhớ rõ tác giả không phản đối quan điểm về promises of the suffragist movement của new scholarship –> Loại

C . The suggestions they make for achieving feminist goals

. Không đề cập suggestions nào của cả hai bên –> Loại

D . Their definitions of what constitutes a legislative victory

 • Không có definitions nào được nhắc tới cả –> Loại

E . Their estimations of the obstacles preventing women’s having achieved a voting bloc in the 1920s

 • Không có estimations of obstacles được nhắc tới cho cả 2 bên –> Loại

Câu 6: The “new scholarship” mentioned in the first paragraph suggests which of the following concerning the “promises” mentioned in lines 4–5?

Prethink: Nhớ lại ý chính của para 1 – Recent Feminist Scholarship nghĩ rằng quan điểm cũ cho rằng women’s suffrage was a failure là không hợp lí.

Vậy đáp án đúng là A. Failure to keep these promises is not a measure of the success of the suffrage movement.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé.

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply