December 9, 2023
GMAT-RC-CHALLENGE-P28

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 28 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 28/36: When A. Philip Randolph assumed the leadership of the Brotherhood of Sleeping Car Porters, he began a ten-year battle to win recognition from the Pullman Company, the largest private employer of Black people in the United States and the company that controlled the railroad industry’s sleeping car and parlor service…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 28/36 nhé!

Đáp án Passage 28/36

Summary

Para 1: Introduce Philip Randolph (PR)’s battle for an independent union for Black workers and its results

Cụ thể:

 • When A. Philip Randolph assumed the leadership of the Brotherhood of Sleeping Car Porters, he began a ten-year battle to win recognition from the Pullman Company, the largest private employer of Black people in the United States and the company that controlled the railroad industry’s sleeping car and parlor service. (introduce the battle)
 • In 1935 the Brotherhood became the first Black union recognized by a major corporation. Randolph’s efforts in the battle helped transform the attitude of Black workers toward unions and toward themselves as an identifiable group; eventually, Randolph helped to weaken organized labor’s antagonism toward Black workers. (results)
Para 2: Obstacles that PR must face in the Pullman contest

Cụ thể:

In the Pullman contest Randolph faced formidable obstacles.

 • The first was Black workers’ understandable skepticism toward unions, which had historically barred Black workers from membership.
 • An additional obstacle was the union that Pullman itself had formed, which weakened support among Black workers for an independent entity.
Para 3: The Brotherhood possessed a number of advantages

Cụ thể:

The Brotherhood possessed a number of advantages, however, including Randolph’s own tactical abilities.

 • In 1928 he took the bold step of threatening a strike against Pullman. Such a threat, on a national scale, under Black leadership, helped replace the stereotype of the Black worker as servant with the image of the Black worker as wage earner.
 • In addition, the porters’ very isolation aided the Brotherhood. Porters were scattered throughout the country, sleeping in dormitories in Black communities; their segregated life protected the union’s internal communications from interception.
 • That the porters were a homogeneous group working for a single employer with a single labor policy, thus sharing the same grievances from city to city, also strengthened the Brotherhood and encouraged racial identity and solidarity as well.

But it was only in the early 1930’s that federal legislation prohibiting a company from maintaining its own unions with company money eventually allowed the Brotherhood to become recognized as the porters’ representative.

Para 4: Some other results that RP achieved

Cụ thể:

 • Not content with this triumph, Randolph brought the Brotherhood into the American Federation of Labor, where it became the equal of the Federation’s 105 other unions. He reasoned that as a member union, the Brotherhood would be in a better position to exert pressure on member unions that practiced race restrictions.
 • Such restrictions were eventually found unconstitutional in 1944.

Main point: RP’s battle for an independent identity for Black workers and his success

Câu 1: According to the passage, by 1935 the skepticism of Black workers toward unions was

Prethink:

Ở para 2, ta có:

In the Pullman contest Randolph faced formidable obstacles.

 • The first was Black workers’ understandable skepticism toward unions, which had historically barred Black workers from membership.

Ở cuối para 1 ta cũng có:

Randolph’s efforts in the battle helped transform the attitude of Black workers toward unions and toward themselves as an identifiable group

Vậy đáp án đúng là C. mitigated by the efforts of Randolph

Extra notes: POE như sau:

A . unchanged except among Black employees of railroad-related industries

 • Nhờ thông tin cuối para 1, ta biết thái độ của họ đã thay đổi –> Loại

B . reinforced by the actions of the Pullman Company’s union

 • Ta không có thông tin về các actions của Pullman Company’s union và không có thông tin kết nối 2 loại obstacles này lại với nhau –> Loại

D . weakened by the opening up of many unions to Black workers

 • Không có thông tin này trong suốt cả bài –> Loại

E . largely alleviated because of the policies of the American Federation of Labor

 • Không có thông tin này trong suốt cả bài –> Loại

Câu 2: In using the word “understandable” (line 14), the author most clearly conveys

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • In the Pullman contest Randolph faced formidable obstacles. The first was Black workers’ understandable skepticism toward unions, which had historically barred Black workers from membership.

Đây là dạng câu hỏi function, ta cần hiểu tác giả dùng từ này để làm gì? Rõ ràng “understandable” thể hiện sự “hiểu được / tương đối tán đồng” của tác giả về những nghi ngờ “skepticism toward unions” của các Black workers.

Vậy đáp án đúng là D. appreciation of the attitude of many Black workers in the 1920’s toward unions

Câu 3: The passage suggests which of the following about the response of porters to the Pullman Company’s own union?

Prethink:

Ở para 2, ta có:

 • An additional obstacle was the union that Pullman itself had formed, which weakened support among Black workers for an independent entity.

Ta có thể cần dùng POE như sau:

A . Few porters ever joined this union.

 • Ta biết union của Pullman Company là một trong những rào cản lớn nhất trong cuộc chiến của PR nên “few / not many” có vẻ không hợp lí –> Loại

B . Some porters supported this union before 1935.

 • Ta biết mốc thời gian 1935 là lúc quan điểm Black workers đã thay đổi: In 1935 the Brotherhood became the first Black union recognized by a major corporation. Randolph’s efforts in the battle helped transform the attitude of Black workers toward unions and toward themselves as an identifiable group

Vậy trước 1935, hẳn là có những porters supported union của Pullman Company –> Giữ lại

C . Porters, more than other Pullman employees, enthusiastically supported this union.

 • Không có thông tin so sánh này –> Loại

D . The porters’ response was most positive after 1935.

 • Như đã nói ở câu B –> Sau 1935, Black workers đã về phe PR –> Loại

E . The porters’ response was unaffected by the general skepticism of Black workers concerning unions.

 • Không có thông tin này –> Loại

Vậy đáp án đúng là B. Some porters supported this union before 1935.

Câu 4: The passage suggests that if the grievances of porters in one part of the United States had been different from those of porters in another part of the country, which of the following would have been the case?

Prethink: Ở para 3, ta có:

 • That the porters were a homogeneous group working for a single employer with a single labor policy, thus sharing the same grievances from city to city, also strengthened the Brotherhood and encouraged racial identity and solidarity as well. (Lưu ý, câu hỏi hỏi ngược với thông tin này nên đáp án mới có “more difficult” như bên dưới)

Vậy đáp án đúng là C. It would have been more difficult for the Brotherhood to build its membership.

Câu 5: The passage suggests that in the 1920’s a company in the United States was able to

Prethink: Ở cuối para 3, ta có:

 • But it was only in the early 1930’s that federal legislation prohibiting a company from maintaining its own unions with company money eventually allowed the Brotherhood to become recognized as the porters’ representative.

Vậy đáp án đúng là A. use its own funds to set up a union

Extra notes:

 • Có thể ngay từ đầu bạn sẽ không chắc phải tìm về phần nào của passage, nhưng hãy luôn lưu ý những thông tin đặc biệt như “bắt đầu từ thời gian nào thì chuyện gì chấm dứt” để suy ra thông tin cần thiết!
 • Tuy nhiên, nếu không thể nhớ nỗi thì ta cần dùng POE cho từng câu và nhận thấy rằng câu A có thể suy ra được. B, C, D, và E đều không được nhắc tới trong bài nên ta không chọn được.

Câu 6: The passage supplies information concerning which of the following matters related to Randolph?

Prethink: Câu này cũng có vẻ trải dài nhưng đặc biệt tập trung vào para 1 và 4 (nói về PR) nên ta dùng POE như sau:

A . The steps he took to initiate the founding of the Brotherhood

 • Ta không có thông tin về các bước này trong bài, vừa vào passage là đã: When A. Philip Randolph assumed the leadership of the Brotherhood of Sleeping Car Porters –> Loại

B . His motivation for bringing the Brotherhood into the American Federation of Labor

. Tìm lại thông tin này ở para 4 ta có:

  • Not content with this triumph, Randolph brought the Brotherhood into the American Federation of Labor
 • He reasoned that as a member union, the Brotherhood would be in a better position to exert pressure on member unions that practiced race restrictions.

Như vậy phần in đậm chính là lí do / động lực / motivation của PR để đưa Brotherhood into the American Federation of Labor

–> Giữ lại

C . The influence he had on the passage of legislation overturning race restrictions in 1944

D . The influence he had on the passage of legislation to bar companies from financing their own unions

E . The success he and the Brotherhood had in influencing the policies of the other unions in the American Federation of Labor

–> Ba câu C, D và E đều không được cho thông tin trong bài. Ví dụ như ở C và D, đúng là ta biết có luật gì đó được thông qua nhưng không hề biết PR có tầm ảnh hưởng như thế nào với việc thông qua các luật này –> Loại

Vậy đáp án đúng là B. His motivation for bringing the Brotherhood into the American Federation of Labor

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 
P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply