April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE p3

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 3 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 3/36: In Winters v. United States (1908), the Supreme Court held that the right to use waters flowing through or adjacent to the Fort Berthold Indian Reservation was reserved to American Indians by the treaty establishing the reservation…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Đáp án Passage 3/36 

Summary

Para 1: Winter case/doctrine –> 3 criteria to reserve water at reservations

Cụ thể, ta có Winter case nói về việc American Indians có được water rights dù treaty (trước đây) thành lập biệt khu cho nhóm thổ dân này không đề cập water rights. Và ta cũng hiểu rằng Supreme Court cho là American Indians CÓ water rights (vì lúc lập biệt khu federal government có ngụ ý đó dù không nhắc trong treaty)

Nhờ case này ta có 3 điều kiện giúp tòa phán quyết về water rights cho người dân ở các biệt khu (reservations) như sau:

  • the land in question lies within an enclave under exclusive federal jurisdiction (biệt khu / vùng đất được xét nằm trong quyền hạn pháp lí liên bang)
  • the land has been formally withdrawn from federal public lands and set aside or reserved (đất này là đất của chính phủ cấp cho dân ở (reservations))
  • the circumstances reveal the government intended to reserve water as well as land when establishing the reservation (chính phủ có dự định cấp cả đất và nước khi thành lập biệt khu)
Para 2: broad application of the Winters doctrine to cases

Cụ thể, para 2 nhắc đến 2 cases có sử dụng Winter doctrine để reserve water rights như sau:

  • The Rio Grande pueblos case: Trong case này, đất của pueblos (cũng là thổ dân như American Indians nhưng ở vùng khác của Mỹ thì có tên khác) vốn không chưa từng thuộc sở hữu của chính quyền Mỹ cho tới năm 1848 (thắng Mexico nên giành được chủ quyền ở bang New Mexico) nên không được gọi là withdrawn from federal public lands như điều kiện 2 trong 3 điều kiện được áp dụng Winter doctrine. Dù vậy ta có this fact, however, has not barred application of the Winters doctrine, tức Court vẫn áp dụng Winter doctrine để giao quyền sử dụng nước cho pueblos với lời giải thích thêm như sau What constitutes an American Indian reservation is a question of practice, not of legal definition, and the pueblos have always been treated as reservations by the United States. (pueblos vẫn luôn được xem là reservations dù không được thành lập theo kiểu American Indians reservations)
  • Arizona v. California (1963) case: Case này được đưa ra chỉ để củng cố thêm việc the Supreme Court indicated that the manner in which any type of federal reservation is created does not affect the application to it of the Winters doctrine, tức reservations được thành lập theo kiểu nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc áp dụng Winter doctrine để reserve water rights cho người dân nơi đây.

Cũng lưu ý, cuối cùng tác giả có nhắc the reserved water rights of Pueblo Indians have priority over other citizens’ water rights as of 1848, the year in which pueblos must be considered to have become reservations, tức vì Winter doctrine được áp dụng nên Pueblo Indians được ƯU TIÊN hưởng quyền sử dụng nước hơn người dân khác (hàng xóm ở kế bên biệt khu của Pueblos chẳng hạn)

Main point: Winter doctrines regarding water rights of tribes and its broad application

Câu 1: The author cites the fact that the Rio Grande pueblos were never formally withdrawn from public lands primarily in order to do which of the following?

Prethink: Ý này cho ta thấy case của Pueblos không đạt được điều kiện 2 (xem giải thích trong phần Summary) của Winter doctrine nên có thể không được reserve water rights. Nhưng sau đó ta cũng biết rằng cuối cùng vẫn có thể áp dụng Winter doctrine được (this fact, however, has not barred application of the Winters doctrine) –> Như vậy rõ ràng ban đầu fact này đưa ra để cho thấy không được áp dụng Winters doctrine.

Vậy đáp án đúng là A. Suggest why it might have been argued that the Winters doctrine ought not to apply to pueblo lands

(Ở đây lưu ý, nguyên case của Rio Grande Pueblos thì dùng để support việc Winter doctrine được áp dụng bất chấp nhưng nếu chỉ là fact được hỏi thì chọn như câu A)

Extra notes:

B. trong bài ta có United States acquired sovereignty over New Mexico in 1848 –> Câu B sai

C.  trong bài ta có the pueblo lands never formally constituted a part of federal public lands –> Câu C sai

Câu 2: The passage suggests that, if the criteria discussed in lines 10–20 were the only criteria for establishing a reservation’s water rights, which of the following would be true?

Prethink: Câu này muốn hỏi nếu ta áp dụng 3 điều kiện lines 10-20 một cách nghiêm ngặt thì câu nào sau đây đúng?

A. Sai vì 3 điều kiện vốn từ case này mà ra

B. Các biệt khu thành lập trước 1848 ở Mỹ vẫn có thể thỏa 3 điều kiện này. Các bạn đừng nhầm với trường hợp Rio Grande pueblos ở para 2.

C. Đúng vì ta biết trường hợp Rio Grande pueblos không thỏa được điều kiện 2 của Winter doctrine.

D. Sai vì chỉ cần thỏa 3 điều kiện trên thì vẫn được

E. Ta đã biết theo Winter doctrine, chỉ cần chính phủ có dự định cấp cả đất và nước khi thành lập biệt khu là được –> Sai

Vậy đáp án đúng là C. There would be no legal basis for the water rights of the Rio Grande pueblos.

Câu 3: According to the passage, which of the following was true of the treaty establishing the Fort Berthold Indian Reservation?

Prethink: Ở para 1, ta có Although this treaty did not mention water rights … nên trong treaty này rõ ràng không nhắc đến water rights

Vậy đáp án đúng là D. It failed to mention water rights to be enjoyed by the reservation’s inhabitants.

Câu 4: The primary purpose of the passage is to

Prethink: Winter doctrines regarding water rights of tribes and its broad application

Vậy đáp án đúng là B. explain the legal basis for the water rights of American Indian tribes

Extra notes: Câu A chỉ nói đến luật thành lập reservations chứ không phải water rights

Câu 5: Which of the following most accurately summarizes the relationship between Arizona v. California in lines 38–42 and the criteria citing the Winters doctrine in lines 10–20?

Prethink: Ở para 2, ta có: This pragmatic approach is buttressed by Arizona v. California (1963), wherein the Supreme Court indicated that the manner in which any type of federal reservation is created does not affect the application to it of the Winters doctrine.

–> Như vậy, case lines 38-42 giúp ta thấy được Winters doctrine được áp dụng trong bất kì kiểu thành lập reservations nào chứ không giới hạn trong 3 điều kiện trong doctrine (broad apply)

Vậy đáp án đúng là B. Arizona v. California establishes that the Winters doctrine applies to a broader range of situations than those defined by these criteria.

Câu 6: The “pragmatic approach” mentioned in hightlight text of the passage is best defined as one that

Prethink: Ở para 2, ta có What constitutes an American Indian reservation is a question of practice, not of legal definition, and the pueblos have always been treated as reservations by the United States. This pragmatic approach is buttressed by Arizona v. California (1963)

–> Như vậy pragmatic approach đã được nhắc ở câu trước.

Vậy đáp án đúng là A. grants recognition to reservations that were never formally established but that have traditionally been treated as such.

Câu 7: The passage suggests that the legal rights of citizens other than American Indians to the use of water flowing into the Rio Grande pueblos are

Prethink: Cuối bài đọc ta có Therefore, the reserved water rights of Pueblo Indians have priority over other citizens’ water rights as of 1848, the year in which pueblos must be considered to have become reservations.

–> Như vậy, ta cần tìm câu trả lời cho thấy legal rights of citizens other than American Indians sẽ bị hạn chế.

Vậy đáp án đúng là câu E. limited by the prior claims of the Pueblo Indians

Extra notes:

B. abolished by the Winters doctrine –> không được ưu tiên không bằng nghĩa với bị abolished

Câu 8: It can be inferred from the passage that the Winters doctrine has been used to establish which of the following?

Prethink: Ở đây ta không thể tìm chính xác vị trí câu trả lời trong Passage được nên cần dùng POE (câu hỏi hỏi trải dài cả bài)

A. A rule that the government may reserve water only by explicit treaty or agreement

  • Ta biết chỉ cần chính phủ có intend là được chứ không cần đề cập trong treaty thành lập biệt khu (para 1) –> Loại A

B. A legal distinction between federal lands reserved for American Indians and federal lands reserved for other purposes

  • Ta nhớ rõ Winters doctrine dùng để reserve water rights chứ không liên quan federal lands reserved cho ai (Passage whole) –> Loại B

C. Criteria governing when the federal government may set land aside for a particular purpose

  • Tương tự lỗi ở B –> Loại C

D. The special status of American Indian tribes’ rights to reserved land

  • Tương tự B và C –> Loại D

E. The federal right to reserve water implicitly as well as explicitly under certain conditions

  • Câu này hoàn toàn đúng (passage whole) –> Giữ lại

Vậy đáp án đúng là E.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply