April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE p4

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 4 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 4/36: In a 1984 book, Claire C. Robertson argued that, before colonialism, age was a more important indicator of status and authority than gender in Ghana and in Africa generally…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Đáp án Passage 4/36 

Summary

Para 1: C. Robertson’s argument
 • In pre-colonial times “age was a more important indicator of status and authority than gender in Ghana and in Africa generally.”
 • After colonization, “gender became a defining characteristic that weakened women’s power and authority.”
Para 2: C. Robertson modified his own argument

After research:

 • In Ghana, women had traded for hundreds of years and achieved legal majority –> giống với belief ở đoạn 1 của Robertson rằng age quan trọng hơn gender as an indicator of status and authority
 • In pre-colonial Kenya, “women were legal minors and were sometimes treated as male property, as were European women at that time.” –> khác với belief ở đoạn 1 của Robertson. Ở Kenya, ta thấy gender quan trọng hơn age as an indicator of status and authority dù rằng trong một số trường hợp some senior women had much authority
 • Từ đó, Robertson đã sửa đổi quan điểm / belief ở đoạn 1 như câu cuối: Robertson revised her hypothesis somewhat, arguing that in determining authority in precolonial Africa, age was a primary principle that superseded gender to varying degrees depending on the situation.

–> Như vậy, thời kì trước thuộc địa ở Africa, age sẽ là nhân tố chính quyết định authority trừ một số trường hợp cụ thể như ở Kenya.

Main point: C. Robertson’s argument & her modified argument

Câu 1: The primary purpose of the passage is to

Theo phần tóm tắt ta được đáp án đúng là B. describe a particular position and its subsequent modification (mô tả một quan điểm và sự thay đổi sau đó của quan điểm này)

Câu 2: The passage indicates that Robertson’s research in Kenya caused her to change her mind regarding which of the following?

Prethink: Ở para 2, ta đã biết sau khi research Robertson đã nhận ra, tình hình precolonial ở Kenya có sự khác biệt so với belief của tác giả ở para 1. Từ đó thay đổi quan điểm của mình như ở câu cuối para 2. Cụ thể:

 • . In pre-colonial Kenya, “women were legal minors and were sometimes treated as male property, as were European women at that time.” –> khác với belief ở đoạn 1 của Robertson. Ở pre-colonial Kenya, ta thấy gender quan trọng hơn age as an indicator of status and authority dù rằng trong một số trường hợp some senior women had much authority

Vậy đáp án đúng là C. Whether it was only after colonialism that gender became a significant determinant of authority in Kenyan society (liệu có phải chỉ sau khi colonialism thì gender mới trở thành yếu tố quan trọng trong việc quyết định authority ở Kenya)

Extra notes:

A. Whether age was the prevailing principle of social organization in Kenya before colonialism

Ở para 2 ta có:

 • age was still crucial in determining authority
 • age apparently remained the overriding principle of social organization in central Kenya, some senior women had much authority

Nên age vẫn là prevailing principle –> tác giả không thay đổi quan điểm của mình về việc này –> Loại

B. Whether gender was the primary determinant of social authority in Africa generally before colonialism

Tương tự A –> Loại

D. Whether age was a crucial factor determining authority in Africa after colonialism

 • Theo tóm tắt cả bài, tác giả không hề thay đổi quan điểm về việc after colonialism, ở Africa age KHÔNG còn là crucial factor determining authority nữa –> Loại

E. Whether British colonialism imposed European-style male-dominant notions upon local situations in Ghana

 • Rõ ràng ở para 2, tác giả không còn nhắc gì tới việc imposed European-style male-dominant notions upon local situations in Ghana nên đây không phải là điều mà tác giả đã thay đổi suy nghĩ –> Loại

Câu 3: The passage suggests that after conducting the research mentioned in highlighted text, but not before, Robertson would have agreed with which of the following about women’s status and authority in Ghana?

Prethink: Ở para 2, sau research, ta biết về Ghana như sau:

 • In pre-colonial Ghana, women had traded for hundreds of years and achieved legal majority –> giống belief ở para 1 của tác giả (age >>> gender in determining authority)

Tuy nhiên, khi đọc các answer choices ta thấy rằng, ta cần kết hợp nhiều thông tin hơn thế nên đành đi loại trừ đáp án vậy.

A. Greater land rights and greater involvement in trade made women in precolonial Ghana less dependent on men than were European women at that time.

Điều quan trọng ở đây là so sánh Ghana và European women thời precolonial về việc dependent on men.

Ở para 2, ta có:

 • In contrast with Ghana, where women had traded for hundreds of years and achieved legal majority (not unrelated phenomena), the evidence regarding central Kenya indicated that women were legal minors and were sometimes treated as male property, as were European women at that time. Factors like strong patrilineality and patrilocality, as well as women’s inferior land rights and lesser involvement in trade, made women more dependent on men than was generally the case in Ghana.

–> Như vậy, ta có phần so sánh Kenya women với European women liên quan đến male property chứ không nhắc đến dependence

–> Loại A

B. Colonialism had a greater impact on the status and authority of Ghanaian women than on Kenyan women.

Câu này đúng vì theo tóm tắt, ta biết Ghana chuyển từ bình đẳng giới sang European-style male dominant notions trước và sau khi trở thành thuộc địa. Còn Kenya, trước thuộc địa, gender đã quan trọng rồi hay phụ nữ hầu như đã không có quyền rồi (dù biết rằng trong một vài trường hợp thì senior women có quyền).

–> Như vậy Colonialism ảnh hưởng tình hình status và authority của phụ nữ ở Ghana nhiều hơn ở Kenya.

–> Giữ lại

C. Colonialism had less of an impact on the status and authority of Ghanaian women that it had on the status and authority of other African women.

 • Câu này so sánh Ghanaian women với other African women thì như phân tích ở B, ta thấy câu này đã sai ở trường hợp phụ nữ Ghana versus phụ nữ Kenya –> Loại

D. The relative independence of Ghanaian women prior to colonialism was unique in Africa.

 • Sau research thì ta cũng chỉ biết tình hình ở Kenya khác với Ghana và tác giả sửa đổi quan điểm của mình đôi chút. Như vậy, có vẻ tình hình ở Ghana vẫn là tình hình chung ở Africa trừ Kenya –> Không phải là unique –> Loại

(E) Before colonialism, the status and authority of Ghanaian women was similar to that of Kenyan women.

 • similar là sai theo thông tin bài đọc –> Loại

Vậy đáp án đúng là B.

Câu 4: The author of the passage mentions the status of age as a principle of social organization in precolonial central Kenya in highlighted text most likely in order to

Prethink: Ta cần đặt phần đang được hỏi vào context lớn để biết được chức năng của nó. Ta có:

since age apparently remained the overriding principle of social organization in central Kenya, some senior women had much authority. Thus, Robertson revised her hypothesis somewhat, arguing that in determining authority in precolonial Africa age was a primary principle that superseded gender to varying degrees depending on the situation.

–> Như vậy, mục tiêu của việc nhắc age … là để tác giả revise lại quan điểm của mình

Vậy đáp án đúng là E. identify a factor that led Robertson to revise her hypothesis about precolonial Africa

Extra notes:

A. indicate that women’s dependence on men in precolonial Kenya was not absolute (trước thuộc địa, phụ nữ Kenya không phụ thuộc tuyệt đối với đàn ông Kenya)

 • Câu này nội dung ta không thể cãi nhưng lại không phải là mục tiêu mà tác giả muốn đề cập age … (Xem ý lớn para 2) –> –> Loại

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kỳ tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply