April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE p7

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 7 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 7/36: When asteroids collide, some collisions cause an asteroid to spin faster; others slow it down…

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 7/36 nhé!

Đáp án Passage 7/36 

Summary

Para 1: Results of asteroids collision – 2 cases (monoliths / rubble piles)
Cụ thể:
 • When asteroids collide, some collisions cause an asteroid to spin faster; others slow it down. (nói chung về kết quả collisions của asteroids)
 • asteroids are all monoliths—single rocks –> a graph of their rotation rates should show a bell-shaped distribution with statistical “tails” of very fast and very slow rotators. (graph tốc độ quay của monoliths hình chuông (bạn có thể nhớ lại graph của normal distribution trong phần QUANT STATISTICS) có 1 đầu cực nhanh và 1 đầu cực chậm)
 •  asteroids are rubble piles –> the tail representing the very fast rotators would be missing because any loose aggregate spinning faster than once every few hours (depending on the asteroid’s bulk density) would fly apart (graph của rubble piles không có đầu cực nhanh vì thằng nào quay nhanh quá sẽ bị vỡ ra thành các mảnh, không còn là một thể nữa)
 •  all but five observed asteroids obey a strict limit on rate of rotation. The exceptions are all smaller than 200 meters in diameter

(câu này đặc biệt do ALL BUT. Ta biết, các asteroids được quan sát đều tuân theo một giới hạn rate of rotation trừ 5 đứa và 5 đứa này đường kính đều <200 m)

Para 2: Large asteroids (>200m diameter) = rubble piles; most small asteroids (<200m diameter) should be monolithic

Cụ thể:

 • The evident conclusion—that asteroids larger than 200 meters across are multicomponent structures or rubble piles—agrees with recent computer modeling of collisions
 • A collision can blast a large asteroid to bits, but after the collision those bits will usually move slower than their mutual escape velocity. Over several hours, gravity will reassemble all but the fastest pieces into a rubble pile. (Large asteroid sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh khi va chạm nhưng sau đó gravity sẽ ráp lại các mảnh bay chậm hơn escape velocity trừ các mảnh bay nhanh quá hơn escape velocity)
 • most small asteroids should be monolithic, because impact fragments easily escape their feeble gravity. (Vì gravity quá yếu nên nếu vỡ thì không ráp lại được)

Main point: Results of asteroids collision + description of 2 cases (monoliths / rubble piles)

Câu 1: The passage implies which of the following about the five asteroids mentioned in line 12?

Prethink:

 • Ở para 1, ta biết 5 asteroids này: NOT obey a strict limit on rate of rotation + SMALLER than 200 meters in diameter
 • Ở para 2, most small asteroids should be monolithic

Vậy đáp án đúng là C. They are monoliths.

Extra notes:

D. They are composed of fragments that have escaped the gravity of larger asteroids.

 • Câu này nói 5 asteroids, mỗi đứa là 1 thể gồm nhiều fragments từ larger asteroids mà bay nhanh quá NHƯNG ở câu cuối para 2, ta biết impact fragments easily escape their feeble gravity nên nhanh quá là không có ráp lại nổi. Như vậy, 5 asteroids này không thể bao gồm các fragments được.

Câu 2: The discovery of which of the following would call into question the conclusion mentioned in line 16 ?

Prethink:

Line 16: The evident conclusion—that asteroids larger than 200 meters across are multicomponent structures or rubble piles—agrees with recent computer modeling of collisions, which also finds a transition at that diameter.

Ở para 1, ta có biết:

 • any loose aggregate spinning faster than once every few hours (depending on the asteroid’s bulk density) would fly apart
 • all but five observed asteroids (<200m in diameter) obey a strict limit on rate of rotation

–> Như vậy, conclusion của ta = asteroids larger than 200 meters across are multicomponent structures or rubble piles và rubble piles (>200m diameter) thì cần spin slower than once every few hours còn small asteroids (<200m diameter) thì có thể quay nhanh hơn tốc độ này.

Task: WEAKEN

A. An asteroid 100 meters in diameter rotating at a rate of once per week

 • small –> 1/7days > 1/few hours –> SUPPORT

B. An asteroid 150 meters in diameter rotating at a rate of 20 times per hour

 • small –> 20/1hours > 1/few hours –> SUPPORT

C. An asteroid 250 meters in diameter rotating at a rate of once per week

 • large –> 1/week (=7*24hours) < 1/few hours –> SUPPORT

D. An asteroid 500 meters in diameter rotating at a rate of once per hour

 • large –> 1/1hour > 1/few hours –> quay nhanh hơn limit –> WEAKEN

E. An asteroid 1,000 meters in diameter rotating at a rate of once every 24 hours

 • large –> 1/24hours < 1/few hours –> SUPPORT

Vậy đáp án đúng là D. An asteroid 500 meters in diameter rotating at a rate of once per hour.

Câu 3: According to the passage, which of the following is a prediction that is based on the strength of the gravitational attraction of small asteroids?

Prethink: Ở cuối para 2, ta có: most small asteroids should be monolithic, because impact fragments easily escape their feeble gravity

Như vậy, prediction chính là most small asteroids should be monolithic

Vậy đáp án đúng là B. Small asteroids will be monoliths.

Extra notes:

A. Small asteroids will be few in number.

 • not given –> Loại

C. Small asteroids will collide with other asteroids very rarely.

 • Ở para 2, ta có: collisions among asteroids are relatively frequent

–> Loại

(D) Most small asteroids will have very fast rotation rates.

 • đúng cho 5 asteroids exception còn most thì not given –> Loại

(E) Almost no small asteroids will have very slow rotation rates.

 • tương tự D –> Loại

Các bạn cần tập trung vào chỗ ta đã prethink.

Câu 4: The author of the passage mentions “escape velocity” (see line 22) in order to help explain which of the following?

Prethink: Đây là câu hỏi function nên cần tìm xem liệu term trên được nhắc tới để làm gì? Xem toàn context.

Ở para 2, ta có:

A. collision can blast a large asteroid to bits, but after the collision those bits will usually move slower than their mutual escape velocity. Over several hours, gravity will reassemble all but the fastest pieces into a rubble pile.

Như vậy, có thể đoán rằng, mục tiêu của tác giả là giải thích tại sao rubble piles vẫn còn hoài mà không mất đi.

Vậy đáp án đúng là E. The tendency for large asteroids to persist after collisions

Extra notes:

A. The tendency for asteroids to become smaller rather than larger over time –> Không đề cập, mục tiêu như ở E hợp lí. –> Loại

B. The speed with which impact fragments reassemble when they do not escape an asteroid’s gravitational attraction after a collision –> Thiên về nội dung nhưng thật ra ta cũng không biết tụi fragments được ráp lại với vận tốc nào? Chỉ biết đứa nào bay chậm hơn escape velocity thì bị ráp lại thôi. –> Loại

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply