September 22, 2023
GMAT RC CHALLENGE – 36 Hardest Official GMAT RC Passages of all time (P9/36)

GMAT RC CHALLENGE – 36 Hardest Official GMAT RC Passages of all time (P9/36)

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 9 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 9/36: Micro-wear patterns found on the teeth of long-extinct specimens of the primate species australopithecine may provide evidence about their diets. …

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 9/36 nhé!

Đáp án Passage 9/36 

Summary

Para 1: Walker’s conclusion about australopithecine’s diet = australopithecines were frugivores

Cụ thể:

 • His conclusion that australopithecines were frugivores (fruit eaters) is based upon his observation that the tooth micro-wear characteristics of east African australopithecine specimens are indistinguishable from those of chimpanzees and orangutans, which are commonly assumed to be frugivorous primates.

–> Evidence: Đặc điểm mài mòn răng của loài linh trưởng australopithecine giống với đặc điểm mài mòn răng của tinh tinh và đười ươi *chimpanzees and orangutans *mà tụi tinh tinh và đười ươi được giả định là ăn trái cây NÊN kết luận như vậy.

 • Cũng lưu ý trước đó, Walker có bác bỏ 2 giả thuyết của Joly và Szalay.
Para 2: Evaluate Walker’s conclusion (diet cần được expanded)

Cụ thể: Vì 2 lí do liên quan đến modern baboons và omnivorous primates như sau mà tác giả nghĩ Walker’s conclusion có hạn chế (câu cuối para 2).

 • insect eating, which can cause distinct micro-wear patterns, would not cause much tooth abrasion in modern baboons, who eat only soft-bodied insects rather than hard-bodied insects

–> Modern baboons nếu chỉ ăn soft-bodied insects thì răng không bị mòn mấy và không có một dạng tooth micro-wear riêng biệt

(Nếu động vật ăn hard-bodied insects thì sẽ có dạng tooth micro-wear riêng biệt)

 • the diets of current omnivorous primates vary considerably depending on the environments that different groups within a primate species inhabit; if australopithecines were omnivores too, we might expect to find considerable population variation in their tooth micro-wear patterns

–> Các nhóm thuộc cùng loại nếu sống ở các môi trường khác nhau thì diets thay đổi đáng kể –> tooth micro-wear patterns cũng khác nhau đáng kể.

Main point: Walker’s conclusion and evaluation of that conclusion

Câu 1: According to the passage, Walker and Szalay disagree on which of the following points?

Prethink: Ở para 1, ta có:

He also disputes Szalay’s suggestion that the heavy enamel of australopithecine teeth is an adaptation to bone crunching.

Như vậy, 2 người disagree với nhau vì function của heavy enamel

Vậy đáp án đúng là E. The function of the heavy enamel on australopithecine teeth

Extra notes:

B. The kinds of conclusions that can be drawn from the micro-wear patterns on australopithecine teeth

 • Lưu ý, Szalay không phát biểu gì về micro-wear patterns on australopithecine teeth –> Loại

C. The idea that fruit was a part of the australopithecine diet

 • Szalay cũng không kết luận gì về diet của tụi linh trưởng australopithecine

D. The extent to which seed cracking and bone crunching produce similar micro-wear patterns on teeth

 • Szalay cũng không phát biểu gì về seed cracking cả –> Loại

Câu 2: The passage suggests that Walker’s research indicated which of the following about australopithecine teeth?

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • the tooth micro-wear characteristics of east African australopithecine specimens are indistinguishable from those of chimpanzees and orangutans (1)

–> Đặc điểm mài mòn răng của loài linh trưởng australopithecine giống với đặc điểm mài mòn răng của tinh tinh và đười ươi chimpanzees and orangutans

 • Walker cũng bác bỏ 2 hypotheses của Jolly và Szalay vì both seed cracking and bone crunching produce distinctive micro-wear characteristics on teeth (2)

–> Từ đây cũng hiểu được, đặc điểm răng của loài australopithecine không giống đặc điểm răng được tạo ra bởi seed cracking và bone crunching

Vậy đáp án đúng là B.They lacked micro-wear characteristics associated with seed eating and bone crunching

Extra notes: Tất nhiên ta muốn chọn một đáp án giống (1) nhưng không tồn tại nên ta buộc phải tìm ý khác là (2)

A. They had micro-wear characteristics indicating that fruit constituted only a small part of their diet.

 • không có thông tin về quantity of fruit consumed –> Loại

C. They had micro-wear characteristics that differed in certain ways from the micro-wear patterns of chimpanzees and orangutans.

 • bài đọc nói indistinguishable nên câu này nói sai thông tin

D. They had micro-wear characteristics suggesting that the diet of australopithecines varied from one region to another.

 • thông tin này được nhắc ở đoạn 2 không liên quan gì đến research của Walker.

E. They lacked the micro-wear characteristics distinctive of modern frugivores.

 • They did have chứ không lacked (Xem lại phần Prethink)

Câu 3: The passage suggests that which of the following would be true of studies of tooth micro-wear patterns conducted on modern baboons?

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • insect eating, which can cause distinct micro-wear patterns, would not cause much tooth abrasion in modern baboons, who eat only soft-bodied insects rather than hard-bodied insects

–> Modern baboons nếu chỉ ăn soft-bodied insects thì răng không bị mòn mấy và không có một dạng tooth micro-wear riêng biệt

(Nếu động vật ăn hard-bodied insects thì sẽ có dạng tooth micro-wear riêng biệt)

Ta dùng POE cho câu này như sau:

A. They would inaccurately suggest that some baboons eat more soft-bodied than hard-bodied insects.

 • Theo thông tin ta biết rằng ý sau suggest là đúng chứ không sai

–> Loại

B. They would suggest that insects constitute the largest part of some baboons’ diets.

 • Không có thông tin về lượng insects được tiêu thụ và ta cũng không biết liệu baboons có ăn gì khác ngoài soft-bodied insects không (hạt?) –> Loại

C. They would reveal that there are no significant differences in tooth micro-wear patterns among baboon populations.

 • Thông tin không được đề cập. Nếu baboons là động vật ăn tạp (omnivores) thì hẳn sẽ có sự khác biệt đáng kể về tooth micro-wear patterns among baboon populations –> Loại

D. They would inadequately reflect the extent to which some baboons consume certain types of insects.

 • Ta có biết baboons ăn soft-bodied insects nhưng không biết ăn nhiều hay ít –> Câu này đúng vì ăn soft-bodied insects không gây much tooth abrasion ở modern baboons –> Giữ lại

E. They would indicate that baboons in certain regions eat only soft-bodied insects, whereas baboons in other regions eat hard-bodied insects

 • Ta biết baboons không ăn hard-bodied insects –> Loại

Vậy đáp án đúng là D.

Câu 4: The passage suggests which of the following about the micro-wear patterns found on the teeth of omnivorous primates?

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • the diets of current omnivorous primates vary considerably depending on the environments that different groups within a primate species inhabit; if australopithecines were omnivores too, we might expect to find considerable population variation in their tooth micro-wear patterns

–> Các nhóm thuộc cùng loại nếu sống ở các môi trường khác nhau thì diets thay đổi đáng kể –> tooth micro-wear patterns cũng khác nhau đáng kể.

Vậy đáp án đúng là E. The patterns may differ among groups within a species depending on the environment within which a particular group lives.

Câu 5: The passage suggests which of the following about the micro-wear patterns found on the teeth of omnivorous primates?

Prethink: Câu này tương tự câu 3.

Vậy đáp án đúng là D. The results would provide an accurate indication of the absence of some kinds of insects from the baboons’ diet (vì baboons không ăn hard-bodied insects)

Extra notes:

E. The results would be unlikely to provide any indication of what inferences about the australopithecine diet can or cannot be drawn from micro-wear studies.

Câu E nói kết quả nghiên cứu modern baboons không giúp ta trả lời câu hỏi: what inferences about the australopithecine diet can or cannot be drawn from micro-wear studies?

Nhưng thật ra ta trả lời được là: inferences about the australopithecine diet CANNOT BE drawn from micro-wear studies VÌ nhìn vào micro-wear studies của australopithecine ta không thể biết được tụi nó có ăn softbodied insects (not cause much tooth abrasion) hay không? –> Loại

Câu 6: It can be inferred from the passage that Walker’s conclusion about the australopithecine diet would be called into question under which of the following circumstances?

Prethink: Ta cần biết Walker kết luận gì và vì evidence nào?

Type of question: WEAKEN

Ở cuối para 1, ta có:

His conclusion that australopithecines were frugivores* (fruit eaters) is based upon his observation that the tooth micro-wear characteristics of east African australopithecine specimens are indistinguishable from those of chimpanzees and orangutans, which are commonly assumed to be frugivorous primates.

–> Evidence: Đặc điểm mài mòn răng của loài linh trưởng australopithecine giống với đặc điểm mài mòn răng của tinh tinh và đười ươi chimpanzees and orangutans mà tụi tinh tinh và đười ươi được giả định là ăn trái cây NÊN kết luận như vậy.

Như vậy để WEAKEN kết luận của Walker ta có thể đánh vào evidence vốn đang được COMMONLY ASSUMED

Vậy đáp án đúng là C. Orangutans are found to have a much broader diet than is currently recognized. (Nếu Orangutans ăn nhiều thứ khác ngoài fruits thì kết luận của Walker sẽ bị yếu đi)

Extra notes:

A. The tooth enamel of australopithecines is found to be much heavier than that of modern frugivorous primates.

 • Thông tin cũ (Xem suggestion của Szalay) –> Ta có biết điều này thì Walker cũng đã phủ nhận việc này và lập luận của Walker vẫn đang rất thuyết phục –> Loại

B. The micro-wear patterns of australopithecine teeth from regions other than east Africa are analyzed.

 • Inconclusive vì nếu sau khi phân tích thì ở những nơi khác micro-wear patterns of australopithecine teeth cũng giống khu vực east thì kết luận vẫn đúng –> Loại

D. The environment of east Africa at the time australopithecines lived there is found to have been far more varied than is currently thought.

 • Inconclusive, loài linh trưởng đang được quan sát vẫn có thể chỉ ăn fruits –> kết luận vẫn đúng –> Loại

E. The area in which the australopithecine specimens were found is discovered to have been very rich in soft-bodied insects during the period when australopithecines lived there

 • Nếu loài linh trưởng đang được quan sát không ăn soft-bodied insects thì kết luận vẫn đúng –> Loại

Câu 7: The author of the passage mentions the diets of baboons and other living primates most likely in order to

Prethink: Dạng câu hỏi funciton

Ở para 2, ta đã biết có 2 lí do đưa vào để support cho last sentence như sau:

 • Walker’s description of possible australopithecine diets may need to be expanded to include a much more diverse diet.

Vậy đáp án đúng là D. illustrate some of the limitations of using tooth micro-wear patterns to draw definitive conclusions about a group’s diet

Câu 8: The passage is primarily concerned with

Prethink: Main point = Walker’s conclusion and evaluation of that conclusion

Vậy đáp án đúng là B. describing and evaluating conjectures phỏng đoán) about a species’ diet

Extra notes:

E. arguing that a particular research methodology does not contribute useful data

 • Nhớ rằng para 2 chỉ nói conclusion của Walker có limitations chứ không nói SAI –> Loại

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply