Hotline tư vấn: 028.7108 8558 (TP.HCM) / 024.7106 5888 (Hà Nội) / 098 111 3529
 

Cấu trúc ngữ pháp hữu dụng trong bài thi IELTS Writing Task 2

Clever Academy - Cấu trúc ngữ pháp hữu dụng trong bài thi IELTS Writing Task 2

Một trong bốn tiêu chí đánh giá IELTS Writing task 2 là Lượng Cấu trúc ngữ pháp và Độ chính xác. Trong khi vế “Độ chính xác” dễ hiểu thì thí sinh thường thắc mắc về “Lượng”. Nên viết loại cấu trúc gì? Bao nhiêu cấu trúc được coi là có lượng cấu trúc phong phú? Cấu trúc nào bảo đảm đạt mức điểm cao hơn? Clever Academy muốn giới thiệu những cấu trúc ngữ pháp sau giúp giải đáp các câu hỏi của bạn.

1. Mệnh đề quan hệ (Relative Clause):

Trong khi mục tiêu chính của IELTS Writing Task 2 là diễn đạt những câu văn cô đọng thì phần đa học sinh (đặc biệt là những người mới bắt đầu) mắc lỗi chia nhỏ một ý thành nhiều hơn 2 câu văn do khả năng tổ chức và bày tỏ quan điểm của học viên chưa hệ thống. Việc sử dụng mệnh đề quan hệ có thể giúp học viên liên kết ý tưởng với nhau cũng như rút gọn bài viết một cách hợp lý.

Nói đơn giản, mệnh đề quan hệ được dùng để cung cấp thêm thông tin về một điều gì đó mà không cần viết thêm một câu văn khác. Mệnh đề quan hệ được tạo nên nhờ đại từ quan hệ (who, which, whom, whose, that) và trạng từ quan hệ (when, where, why).

Ví dụ:

I talked to my classmate yesterday. She was about to buy a house.
→ I talked to my classmate who was about to buy a house yesterday.

Các bước để liên kết hai câu bằng đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ khá đơn giản:

Bước 1: Xác định chủ ngữ được lặp lại ở hai câu (my classmateshe).

Bước 2: Thay thế chủ ngữ ở câu thứ hai (she) bằng một đại từ/trạng từ quan hệ thích hợp (who).

Bước 3: Đặt nó ngay sau chủ ngữ được đề cập trong câu thứ nhất (my classmate) và hoàn thành phần còn lại của câu thứ hai (was about to buy a house).

Bước 4: Hoàn tất với phần còn lại của câu một (yesterday).

2. Nhấn mạnh (Emphasis):

Nhấn mạnh là cách biểu đạt rất tốt nhưng điều đáng ngạc nhiên là học sinh chuẩn bị thi IELTS lại không quen thuộc với nó. Lý do có thể là yêu cầu trong Writing Task 2 cần nêu ra nguyên nhân để ủng hộ ý kiến của họ và nguyên nhân đó cần thuyết phục hoặc chính đáng. Nhấn mạnh chắc chắn làm cho phần này dễ dàng hơn cho học sinh. Có một số cấu trúc nhấn mạnh, trong bài viết này, tôi chỉ tập trung vào ba loại mà học sinh nên sử dụng nhiều nhất.

a. Dùng do, does, did + bare infinitive (do, does, did + bare infinitive):

Những trợ động từ này thường thấy ở dạng phủ định và câu hỏi nhưng khi được dùng ở dạng khẳng định, chúng giúp nhấn mạnh ý nghĩa của động từ theo sau nó.

Ví dụ:

The government does have responsibility in assisting citizens with their healthy lifestyle and diet.

Trong câu trên, từ “does” được thêm vào để nhấn mạnh hành động “have responsibility” trong việc trợ giúp công dân có chế độ dinh dưỡng và lối sống khỏe mạnh của chính phủ. Nhờ đó, câu văn trở nên thuyết phục hơn.

b. Dùng đại từ phản thân (reflective pronouns):

Nếu trợ động từ thêm vào để nhấn mạnh động từ thì đại từ phản thân được dùng để khẳng định danh từ/đại từ trong câu, chủ yếu là chủ ngữ và tân ngữ.

Ví dụ:

The government itself has responsibility in assisting citizens with their healthy lifestyle and diet.

Trong trường hợp này, “itself” được dùng để nhấn mạnh rằng chính phủ, không phải tổ chức nào khác, có trách nhiệm đó.

c. Đảo ngược (Inversion):

Đảo ngược là khi người viết đảo trật tự từ của một cấu trúc, thông thường phần được đặt ở trước là phần cần nhấn mạnh.

Ví dụ:

Children are hardly affected by commercial pressure if they are not exposed to means of media often.
→ Hardly are children affected by commercial pressure if they are not exposed to means of media often.

Từ “hardly” đặt ở phía đầu câu để nhấn mạnh, giúp làm ý tưởng rõ ràng hơn.

Hi vọng với những cấu trúc này, bạn đã học được cách đa dạng cấu trúc trong bài viết cũng như biết dùng chúng đúng cách và dễ dàng hơn.

Tham khảo: Khóa luyện thi IELTS tại Clever Academy

Giảng viên IELTS tại Clever Academy – Phạm Hoàng Anh

Comments
 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *