April 13, 2024
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Bạn muốn nâng cao năng lực Tiếng Anh của bản thân?

Đừng bỏ lỡ Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dưới đây.

Bạn có thể học bất kỳ lúc nào, tùy thời gian phù hợp từ nay đến hết 26/9/2022, và sẽ được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

  • Tiếng Anh cho Kinh doanh và Doanh nghiệp – English for Business and Entrepreneurship
  • Tiếng Anh cho Khoa học, Công nghệ và Toán học (STEM) – English for Science, Technology, and Mathematics (STEM)
  • Tiếng Anh Báo chí – English for Journalism
  • Tiếng Anh để Phát triển Nghề nghiệp – English for Career Development
  • Tiếng Anh Phổ cập Truyền thông – English for Media Literacy

Đăng kí tại: https://www.openenglishprograms.org/MOOC

Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí (MOOC) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Chương trình Mạng tiếng Anh Chuyên nghiệp Trực tuyến (OPEN) được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ với sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và được quản lý bởi FHI 360. 


CLEVER ACADEMY
Thông tin do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cung cấp

Leave a Reply