Hotline tư vấn: 028.7108 8558 (TP.HCM) / 024.7106 5888 (Hà Nội) / 098 111 3529
 

Đại học California đánh giá hồ sơ thí sinh như thế nào?

Trong quá trình tuyển sinh, các cán bộ tuyển sinh của ĐH California (UC) xem xét kĩ từng phần trong một bộ hồ sơ, không chỉ có điểm thi và học lực của bạn tại trường.

Berkeley_glade_afternoon

Các cán bộ tuyển sinh thường dành nhiều thời gian đánh giá thành tích học tập của bạn để xem xét trao cơ hội nhập học cũng như xem xét khả năng đóng góp cho sự phát triển của UC. Nếu bạn dự định nộp hồ sơ vào Đại học California, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ 14 yếu tố quan trọng được cân nhắc bởi các cán bộ tuyển sinh tại trường.

 1. Điểm trung bình của tất cả các môn thuộc khoá “a-g” (bao gồm: Lịch sử/khoa học xã hội, tiếng Anh, Toán, Khoa học, các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Nghệ thuật, Dự bị đại học tự chọn), trong đó bao gồm các điểm bổ sung khác để hoàn thành chương trình chứng nhận danh dự của UC (University of California).
 2. Các điểm từ những bài thi: phần Viết của bài ACT hoặc SAT Reasoning Test.
 3. Tổng số những hoạt động và thành tích liên quan tối thiếu tới yêu cầu của các khoá “a-g”.
 4. Tổng số và hiệu suất học tập dựng trên điểm, nội dung và hoạt động được công nhận danh dự bởi UC, bằng tú tài quốc tế và tín chỉ của các khoá có thể chuyển tiếp lên đại học.
 5. Được công nhận bởi UC rằng bạn thuộc nhóm 9% học sinh đứng đầu trường vào cuối năm thứ 3 trung học.
 6. Chất lượng học tập của năm cuối trung học sẽ được đo bằng môn học và số lượng các khoá đang trong quá trình hoàn thiện hoặc đã được lên kế hoạch tham gia.
 7. Chất lượng thành tích học tập liên quan tới cơ hội giáo dục tại trường trung học của bạn.
 8. Thành tích vượt trội của bạn trong 1 hoặc nhiều môn khác nhau.
 9. Hiệu suất làm việc vượt trội trong 1 hoặc nhiều dự án đặc biệt trong bất kì lĩnh vực học tập và nghiên cứu nào.
 10. Sự cải thiện gần nhất của bạn trong thành tích học tập dựa trên điểm trung bình môn và chất lượng của các môn đã hoàn thiện hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.
 11. Tài năng đặc biệt, những thành tích hoặc giải thưởng trong một lĩnh vực cụ thể (nghệ thuật, giao tiếp hoặc thể thao); những kĩ năng đặc biệt (khả nặng viết và giao tiếp thành thạo với nhiều ngôn ngữ khác nhau); những sở thích đặc biệt (nghiên cứu chuyên sâu về các nền văn hoá khác); kinh nghiệm trong lãnh đạo, (hoạt động cộng đồng hoặc đóng góp đáng kể trong việc quản lý sinh viên); hoặc những kinh nghiệm khác hoặc thành tựu mà chứng minh rằng bạn đã đóng góp vào đời sống tri thức của trường.
 12. Hoàn thành các dự án đặc biệt bên ngoài các hoạt động và chương trình giảng dạy của trường hoặc liên kết với các chương trình, dự án hoặc sự kiện đặc biệt của trường.
 13. Thành tựu học tập trong một số hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn: khuyết tật, thu nhập gia đình thấp, thế hệ đầu tiên của gia đình được học đại học, cần việc làm, môi trường xã hội, giáo dục khó khăn, trình trạng và hoàn cảnh của cá nhân và gia đình gặp khó khăn, đang trong tình trạng tị nạn hoặc là cựu chiến binh.
 14. Địa điểm của trường cấp ba và nơi ở của bạn.

Clever Academy (biên dịch)

Comments
 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *