Hotline tư vấn: 028.7108 8558 (TP.HCM) / 024.7106 5888 (Hà Nội) / 098 111 3529
 

Hiểu rõ điểm thi trong bài SAT mới

Trong bài thi SAT mới, sẽ được sử dụng từ ngày 5 tháng 3 năm 2016, “điểm thi” và “điểm thi chéo” sẽ là những từ vựng mới mà học sinh trung học cần biết trước khi tham gia thi. Thí sinh sẽ được nhận tổng cộng là 5 điểm – 3 điểm thi và 2 điểm thi chéo, thang điểm từ 10 tới 40.

Tìm hiểu ý nghĩa của điểm thường và điểm chéo trong bài thi SAT mới đối với bộ phận tuyển sinh đại học
Ý nghĩa của điểm thường và điểm chéo trong bài thi SAT mới đối với bộ phận tuyển sinh đại học

Trong khi mỗi phần của bài thi vẫn có thang điểm từ 200 tới 800, bài thi SAT chỉ còn có 2 phần (Evidence-Based Reading và Toán) thay vì 3 phần như bài thi cũ (Đọc, Viết và Toán). Điều này có nghĩa là tổng điểm của bài thi mới sẽ trải rộng từ 400 tới 1600, thay vì thang điểm 600- 2400 như trước.

Hãy cùng Clever Academy phân tích và làm rõ vấn đề này.

Sự khác nhau giữa điểm thi (test scores) và điểm thi chéo (cross-test scores)

Trong khi điểm thi (test scores) thể hiện khả năng của thí sinh trong từng phần thi nhỏ của bài thi (Đọc, Viết, Ngôn ngữ và Toán), thì điểm thi chéo (cross-test scores) lại thể hiện năng lực của họ trong một số câu hỏi cụ thể. Ví dụ, điểm của câu hỏi về phân tích Lịch sử – Xã hội và Phân tích khoa học sẽ phản ánh khả năng làm bài của thí sinh trong một số câu hỏi của phần Toán học và Đọc viết có liên quan tới chủ đề Lịch sử – Xã hội và Khoa học.

Những điểm này có ảnh hưởng thế nào tới xét tuyển đại học?

Trong thời gian hiện tại, chúng ta không có nhiều thông tin về việc những nhà tuyển sinh sẽ dùng điểm thi hoặc điểm thi chéo như thế nào. Có thể một số chương trình đại học chuyên ngành sẽ quan tâm tới một số điểm thi nhiều hơn là các ngành hoặc trường khác.

Ví dụ, chương trình Kỹ thuật sẽ quan tâm hơn tới điểm Toán và Phân tích Khoa học hơn là điểm Đọc, Viết và Phân tích Lịch sử – Xã hội của thí sinh. Hoặc, nhiều trường có thể sử dụng điểm thi và điểm thi chéo để xác định vị trí của thí sinh trong lớp năm đầu đại học.

Thời gian (và những nhà tuyển sinh) sẽ nói lên tất cả, nhưng 1 điều rõ ràng: bài thi SAT mới sẽ tập trung vào khả năng phân tích trong các bộ môn như Khoa học, Lịch sử – Xã hội mà không phụ thuộc vào phần thi hoặc môn học cụ thể nào. Vì vậy, hãy ôn luyện kĩ lưỡng những loại câu hỏi này.

Những loại câu hỏi nào sẽ tạo nên những số điểm này?

Trong mỗi bài thi sẽ có 21 câu hỏi Đọc hiểu, 6 câu về Viết – Ngôn ngữ và 8 câu về Toán học để có được điểm chéo của phần Phân tích Lịch sử – Xã hội. Tương tự, sẽ có 21 câu hỏi Đọc hiểu, 6 câu Viết – Ngôn ngữ và 8 câu hỏi về Toán để có được điểm chéo của phần Phân tích khoa học.

Bây giờ hãy thử tưởng tượng bạn là một thành viên của tổ chức College Board. Bạn có thể đoán được dạng của câu hỏi dưới đây không (Toán, Đọc hiểu hay Viết)? College Board sẽ hướng tới phần phân tích về Lịch sử – Xã hội hay Khoa học? Và hãy cố gắng tìm cách giải nhé vì càng thực hành nhiều thì càng tốt.

Bảng thông tin bên dưới cho thấy kết quả của một nghiên cứu xã hội học xác định số lượng thất nghiệp của nam và nữ có và không có bằng đại học tại thời điểm nghiên cứu. Nếu một người trong nghiên cứu này được chọn ngẫu nhiên, xác suất mà người đó là vừa có việc vừa có bằng đại học là bao nhiêu?

Điểm SAT mới

  1. A) 73/160
  2. B) 10/17
  3. C) 17/20
  4. D) 73/80

(Answer: Math, Analysis in History/Social Studies, Choice A)

Clever Academy (biên dịch)

Tham khảo:

Comments
 

Tags: , , ,

 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *