Hotline tư vấn: 028.7108 8558 (TP.HCM) / 024.7106 5888 (Hà Nội) / 098 111 3529
 

Lựa chọn New SAT hay ACT?

Bạn đang phân vân giữa New SAT và ACT?

Hãy cùng Clever Academy phân tích 1 vài điểm tiêu biểu trong 2 bài thi này để từ đó ra quyết định lựa chọn thật chính xác.

Chúc các bạn sẽ tìm được bài thi phù hợp và giành những điểm số thật cao.

New SAT hay ACT

Clever Academy

Tham khảo:

Thông tin khóa luyện thi New SAT tại Clever Academy

Thông tin khóa luyện thi ACT

Sách luyện thi SAT 2016

Tổng hợp các sách luyện thi ACT chất lượng

Comments
 

Tags: ,

 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *