Hotline tư vấn: 024.7106 5888 (Hà Nội) / 028.7108 8558 (TP.HCM) / 098 111 3529
 

Top 10 trường cấp 3 hàng đầu tại Mỹ 2015

Danh sách 10 trường trung học phổ thông hàng đầu tại Mỹ năm 2015 do The Newsweek bình chọn dựa trên các thông tin đa dạng với mục đích lựa chọn những trường cấp 3 tốt nhất giúp học sinh chuẩn bị cho bậc đại học (ĐH). Đứng đầu danh sách là Trường cấp 3 Thomas Jefferson.

11_-_thomas_jefferson_high_school

Thứ hạng

Tên trường

Bang Sự sẵn sàng cho bậc ĐH Tỷ lệ tốt nghiệp Tỷ lệ đỗ đại học Tỷ lệ trượt/ không thi ĐH
1 Thomas Jefferson High School VA 100.0 100.0% 99.8% 2.2%
2 High Technology High School NJ 99.7 100.0% 100.0% 0%
3 Academy For Mathematics Science And Engineering NJ 98.2 100.0% 100.0% 0%
4 Union County Magnet High School NJ 97.2 100.0% 100.0% 10%
5 Bergen County Academies NJ 95.9 100.0% 100.0% 2.9%
6 Gretchen Whitney High CA 95.4 100.0% 100.0% 19.6%
7 Middlesex County Academy for Science, Mathematics and Engineering Technologies NJ 95.0 100.0% 100.0% 0%
8 International Academy MI 93.9 99.3% 100.0% 4.6%
9 Academy Of Allied Health And Science NJ 93.9 100.0% 100.0% 3.1%
10 Payton College Preparatory HS IL 93.8 98.6% 97.8% 32.1%

Theo newsweek.com

Comments
 
 

More Posts in Chọn trường và nộp hồ sơ

 
 

Share this Post 
 
 
 

Add a comment

required

required

optional