Hotline tư vấn: 028.7108 8558 (TP.HCM) / 024.7106 5888 (Hà Nội) / 098 111 3529
 

10 Trường Y Khoa với tỷ lệ chọi cao nhất

Theo số liệu từ U.S. News & World Report, những trường này chấp nhận ít hơn 4% ứng viên nộp đơn vào mỗi trường trong năm học 2017-2018 vừa qua.

Georgetown University đã nhận hơn 14,000 đơn xin nhập học, nhưng chỉ có gần 3% ứng viên được nhận vào học, theo số liệu được trường gửi tới U.S. News.
Tên trường (ký hiệu bang) Tổng số ứng viên Số sinh viên được nhận học Tỷ lệ chấp  nhận Xếp hạng nghiên cứu trên U.S. News Xếp hạng trường Y trên U.S. News
Mayo Clinic School of Medicine (MN) 8,068 168 2.1% 6 (tie) 32 (tie)
Stanford University (CA) 7,258 167 2.3% 3 (tie) 32 (tie)
Florida State University 5,866 151 2.6% RNP* RNP
Wake Forest University (NC) 9,281 261 2.8% 52 (tie) 61 (tie)
George Washington University (DC) 11,432 335 2.9% 62 (tie) 79 (tie)
Georgetown University (DC) 14,062 403 2.9% 46 (tie) RNP
University of California—Davis 6,943 204 2.9% 39 (tie) 10 (tie)
University of California—Los Angeles (Geffen) 11,417 362 3.2% 8 (tie) 4
Brown University (Alpert) (RI) 9,922 322 3.2% 32 (tie) 39 (tie)
University of California—San Diego 7,972 258 3.2% 22 17

*RNP ký hiệu rằng ngôi trường này không công bố xếp hạng, và xếp cuối cùng trong “one-fourth” trong danh sách các trường ngành y hoa.

Clever Academy – theo U.S. News

Comments
 
 

Share this Post



 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *